Bjarne Werner Sørensen

Biography

Bjarne Werner Sørensens malerier er præget af en romantisk naturinspiration, bl.a. fra Færøerne. Mens de tidligste værker har genkendelige detaljer, fremstår de senere snarere som visioner. De er bygget op af bølgende former i et udefinérbart rum præget af naturens farver, af og til med ulmende røde og stærkt gule indslag, der kan antyde ild eller sollys. Billederne er uden horisont, men med en udpræget rumvirkning. I det grafiske arbejde samler fint indridsede linier sig til former og strukturer, der nu og da kan associere til et naturmotiv som f.eks. strømmende vand.

Author: Rigmor Lovring (R.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.