Ken Denning

Biography

Ken Denning lader sig i høj grad inspirere af tingenes stoflighed. Han udfærdiger, med udgangspunkt i naturens foreteelser, sine romantiske, drømmeagtige billeder, der ved første øjekast synes enstonige, men viser sig at være opbygget af et mylder af farvestrøg, der ved deres rytmiske placering tilsammen danner en stoflig, levende billedflade.

Author: Nina Damsgaard (N.D.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.