Henrik Olrik

Literature

Jul. Lange: Nyere da. Genremaleri, 1865, 258, 278f; Sigurd Müller: Nyere da. Malerkunst, 1884, 269f; C. Nyrop: Medd. om Da. Guldsmedekunst, 1885, 118f; Ill. Tid., 1889-90, 189f; Hans Olrik i: Aaret rundt, II, 1890, 313-18, 353-61; P. Johansen i: Tidskr. for Kunstindustri, 1890, 165-74; L. Dietrichson: Svundne Tider, III, 1901; F. Beckett i: Kunstens Hist. i Danm., 1901-07, 348; H. Rostrup i: Danm. Malerkunst, 1937; Sig. Schultz i: Da. i Paris, II, 1938; Ingeborg Olrik i: Danskeren, IX, hft. 8, 1-32, hft. 9, 1-17, hft. 10, 1-25, 1947; samme: Et gammelt da. Kunstnerhjem set i Mindets Lys, 1947; Tove Clemmensen og M. Mackerprang: Chr. IXs Palæ, 1956; M. Gelfer-Jørgensen: Da. kunsthåndv. fra 1850 til vor tid, 1982; Danm. K., Kbh., V, 1983; Bente Holst i: P. Ipsens Enke, Nikolaj, Kbh. 1990, 8, 11; P.M. Hornung: Realismen, Ny da. kunsthist., IV, 1993. Auktionskataloger: Permanent Kunstudst., Kbh. 24.2.1890 (dødsbo).

Author: Peter Nørgaard Larsen (P.N.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.