Henrik Olrik

Exhibitions

Charl. Forår 1847-49, 1851, 1853, 1855-85, 1887, 1889-90; Industriudst., Kbh. 1852; verdensudst., London 1862, Paris 1878; Industriudst. Okt.udst., Kbh. 1862; Kunstakad., Sth. 1866; Internat. Arbejderudst., London 1870; internat. udst., London 1871; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872, 1883, 1888; Industriforen., Kbh. 1890; Sølvsmed V. Christesen, Kunstindustrimus. 1890; Raadhusudst., Kbh. 1901; Da. Lægeportrætter, Kbh. 1922; Da. Kunstnerslægter, Charl.borg 1952; Da. Kunst 1855-1885, Kunstforen., Kbh. 1975; Inden for Murene, Kunstforen., Kbh. 1984; Brude i Brede, Nationalmus., Brede 1996.

Author: Peter Nørgaard Larsen (P.N.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.