G.L. Lahde

Weilbach information

Genealogy

Lahde, Gerhard Ludvig, 1765-1833, kobberstikker. *19.10.1765 i Bremen, ?30.11.1833 i Kbh., begr. smst. (Ass.). Forældre: Skrædderm. Johann Friederich L. og Catharina Margrethe Drucker. Da. indfødsret 1793. ~1° 5.7.1796 i Kbh. med Anna Charlotta Diederica Eleonora Werner, døbt 19.2.1777 i Grabow, ?8.8.1803 i Kbh., datter af skomagerm. Frantz Peter W. og Margaretha Elisabeth Hadermann. ~2° 1.11.1820 i Kbh. med Marie Taanum, født Larsen, formentlig *22.10.1789 i Kbh., ?8.10.1876 i Haderslev, datter af brygger NN L. og NN.

Biography

G.L. Lahde var særdeles produktiv, både som tegner og kobberstikker. Men 1811 udtalte direktionen for Fonden ad Usus Publicos, at den, uden at miskende L.s flid og gode vilje, ikke anså ham for nogen udmærket kunstner. Denne dom har eftertiden ikke kunnet ændre. L.s første blad, udført i Danmark er en gravstikprøve, på hvis bagside er skrevet Copenh: d. 3 July 1787 (Kobberstiksamlingen). Profilportrætterne i metalstift, som han udførte i stort tal i 1790erne var tilsyneladende inspireret af Cornelius Høyer, men udført uden følsomhed og sans for udnyttelse af de specielle materialer. Han søgte forgæves 1793 og 1796 om at blive medlem af Akademiet på kobberstikkene af August Hennings og hertugen af Augustenborg. Heller ikke i vor tid interesserer hans ambitiøse kompositioner. Er den kunstneriske værdi af hans arbejder i reglen ringe, så er til gengæld den kulturhistoriske ofte betydelig. Det gælder især hans brandbilleder, hans klædedragter og topografiske skildringer. Hans billeder af samtidens tildragelser og hans virke som igangsætter gav ham betydning i samtiden, og på de punkter har hans arbejder stadig interesse. Brandbillederne og klædedragterne udsendtes foruden i sort/hvid gengivelse også håndkolorerede. For dette arbejde sørgede en samtidig akademielev, Johan Wolfram, senere hans to døtre. L.s flittige udgivelser og sans for de populære motiver, måske i forbindelse med forretningssans, må have skaffet ham gode indtægter. I 1795 mistede han alle sine ejendele ved Københavns brand, men fra 1805 boede han i eget hus i Gothersgade, hvor han en tid havde C.W. Eckersberg og Johannes Senn som logerende. L. viste flere gange sit patriotiske sindelag ved at gå i spidsen for indsamlinger, i 1801 til et minde for tapre medborgere, og i 1808 til fordel for de brandlidte efter Københavns bombardement. Han var ungdomsven med Thorvaldsen og C.D. Fritzsch og havde senere Eckersberg og Senn som samarbejdspartnere.

Education

Efter endt skolegang i Bremen i lære som guldsmed i Kiel, hvor han blev svend; Kunstakad. Kbh. (J.F. Clemens), lille sølvmed. 1790, st. sølvmed. 1791, lille guldmed. 1792 (kobberstikket Abraham og Hagar).

Travels

Lübeck, Bremen, Hamburg, Kiel eft. 1792; Bremen, Hamburg eft. 1794; Tyskland 1803.

Occupations

Hofkobberstikker 1799.

Scholarships

Fonden ad Usus Publicos 1803, 1811.

Exhibitions

Artworks

Portrættegninger i blyant og metalstift på krideret grund: Lars Benzelstierna (1790, Kobberstiksaml.); N.H. Weinrich (1791, Fr.borgmus.); Prinsesse Louise Augusta (1793, Amalienborg, Fr.borgmus.); Arveprins Frederik og familie (1795-96, Amalienborg, Rosenborgsaml.); A.P. Bernstorff (1797, Stat. Mus. for Kunst); Landgreve Carl af Hessen (1799, Rosenborgsaml.); Dronn. Marie Sophie Frederikke (1799, smst.); andre lignende portrætter, de fleste i profil i: Det Kgl. Bibl.; Kbh. Bymus. Grafik: Abraham og Hagar (1792, efter Guercino); August Hennings (1793, efter Jens Juel); Hertug Frederik Christian af Augustenborg (1796, efter Anton Graff); Prinsesse Louise Augusta (1801, efter samme); Chr.borgs ødelæggelse set fra Vigantsgade; samme set fra Højbrostræde (2 kobberstik efter C.D. Fritzsch og C.F. Stanley); Saml. af fortjente da. mænds portrætter (1798-1806, 12 kobberstik med biografiske oplysn. af Rasmus Nyerup); mindesmærker på Ass. Kgrd., Kbh. (1801-11); Frue Tårns Brand (1807, efter C.W. Eckersberg); Kbh. set fra Chr.havn (1807, efter samme); En falden piges historie I-II (1811, efter samme); 12 blade figurer til tegneøvelser efter Thorvaldsen (1814, med forklaringer af A. Oehlenschläger); Elementarværk i tegnekunsten (1815-22); Klædedragter i Kbh. (1820, 37 blade efter Johannes Senn, ny udg. 1830); Da. teaterkostumer (1826, 12 blade efter Chr. Volmar Bruhn).

Literature

F.C. Krohn: Fortegn. over da. kobberstik, m.m., 1889; Emil Hannover: C.W. Eckersberg, 1898, 23-26; Sophus Jürgensen i: Samleren, 1924; 1925; 1931; 1932; Laur. Nielsen: Den da. Bog, 1941; S.E. Bremer: Om G.L. Lahdes københavnske brandbilleder, 1941; L. Bobé i: Pers.hist. Tidsskr., 11. rk., III, 1942, 222, 226; J. Sthyr: Da. Grafik, 1943; Torben Holck Colding i: Medd. fra Thorvaldsens Mus., 1989, 56f; samme: Miniature og Emaillemaleri i Danm., 1991; Dyveke Helsted i: Fund og Forskn., XXXIII, 1994, 35-68.

Author: Torben Holck Colding (T.H.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.