Henry Nielsen

Weilbach information

Genealogy

Nielsen, Henry Hans Wahlgreen, 1907-1937, maler og grafiker. *31.3.1907 på Fr.berg, ?2.2.1937 i Kbh., begr. smst. (Garn.). Forældre: Bogholder, senere træuldhdl. Carl Emil N. og Betty Wilhelmine Wahlgreen. Ugift.

Biography

Henry Nielsen arbejdede med maleri, litografi, radering og træsnit og var som maler inspireret af Karl Isakson. I tegning og grafik sluttede han sig til den ekspressionistiske tendens, der blev repræsenteret af bl.a. Søren Hjorth Nielsen på Grafisk Skole. Hårdt mærket af tuberkulose udviklede han gennem 1930rne trods stadigt svindende kræfter det grafiske udtryk i litografi og radering. I ætsninger og senere i koldnålsportrætter, modelstudier og landskabsraderinger indkredsede han formen og skabte en rigdom af nuancer i øjets opfattelse af det hvide papir gennem de omgivende sorte stregkomplekser. N.s arbejder er præget af psykologisk indsigt og karakteriseringsevne og han blev anset for en af de største grafiske begavelser af sin samtid.

Education

Forb. til Akad. hos Viggo Brandt; Kunstakad. Kbh. (bl.a. Aksel Jørgensen) 1924-30.

Travels

Paris 1936.

Occupations

Scholarships

Ronge 1932; Købke 1934; Hielmstierne-Rosencrone 1935.

Exhibitions

KE 1930, 1933-35; Grafisk Kunstnersamf. 1931; Skand. Grafik, Helsingfors 1931, Oslo 1933, Kbh. 1937; Charl. Forår 1933-36; Charl. Eft. 1934, 1937, 1948; Tjekkoslovakiet 1933, 1948; Nord. Grafik, Helsingfors 1939, Sth. 1948; Aksel Jørgensens Elever, Kunstakad. Kbh. 1946; Da. grafik, Fyns Stiftsmus. 1952; Da. kunst 1915-1945, Kunstforen., Kbh. 1976; Grafik gennem 150 år, Nordjyll. Kunstmus. 1976; Aksel Jørgensen og hans elever, Kunstakad. Kbh. 1983. Separatudstillinger: Fischer & Krarup, Kbh. 1941 (mindeudst.).

Artworks

Raderinger, litografier, tegninger og akvareller i Kobberstiksaml.; Silkeborg Kunstmus.; Vejle Kunstmus.

Literature

Aksel Jørgensen i: Samleren, 2, 1937; samme i: Kat. til mindeudst. 1941; Chr. Rimestad i: Samleren 1941, 112; Nat.tid. 26.8.1941 (J. Zibrandtsen).

Author: Troels Andersen (T.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.