Henry Nielsen

Biography

Henry Nielsen arbejdede med maleri, litografi, radering og træsnit og var som maler inspireret af Karl Isakson. I tegning og grafik sluttede han sig til den ekspressionistiske tendens, der blev repræsenteret af bl.a. Søren Hjorth Nielsen på Grafisk Skole. Hårdt mærket af tuberkulose udviklede han gennem 1930rne trods stadigt svindende kræfter det grafiske udtryk i litografi og radering. I ætsninger og senere i koldnålsportrætter, modelstudier og landskabsraderinger indkredsede han formen og skabte en rigdom af nuancer i øjets opfattelse af det hvide papir gennem de omgivende sorte stregkomplekser. N.s arbejder er præget af psykologisk indsigt og karakteriseringsevne og han blev anset for en af de største grafiske begavelser af sin samtid.

Author: Troels Andersen (T.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.