Oscar René Fievé

Biography

Oscar René Fievé debuterede i 1975 på Charlottenborgs Forårsudstilling, men havde allerede 1969 afholdt en separatudstilling i fødebyen Esbjerg. I sine fint gennemarbejdede litografier og tegninger udfolder F. et meget personligt og i sit væsen dybt desillusioneret verdensbillede, hvor menneskene optræder som åndeligt og fysisk lemlæstede zombier. Rammerne for deres færden er surrealistiske og kulisseagtige, et højteknologiens Utopia. Det gælder f.eks. serien af arbejder udført på plastic på papir, heriblandt Bønnemark, 1981. I litografiet Alle sagen Simpo, der forestiller et affolket fodboldstadion, synes temaet at være individets isolation i en verden styret af reklamens magt. F. har desuden arbejdet med installationer, eksempelvis Group of small boys, en opstilling af figurer udskåret i plader med primitiv bemaling.

Author: Eva de la Fuente Pedersen (E.F.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.