Poul Lillesøe

Weilbach information

Genealogy

Lillesøe, Poul, *1917, maler. *27.11.1917 i Kbh. Forældre: Dir., opfinder Jens Peter L. og Valborg Olivia Christensen. ~14.1.1961 i St. Magleby med forfatteren Lise Lotte Linck, *10.1.1940 på Fr.berg, datter af forfatteren Mogens L. og Karen Fusager Johnsen.

Biography

Poul Lillesøe tog sit udgangspunkt i naturalismen. Han malede landskabsbilleder og udførte små lerfigurer, der med kvinden og manden som motiv omformedes til tætte blokke med genkendelige træk. I løbet af 1960erne forlod han naturalismen, bl.a. inspireret af Jørgen Haugen Sørensen. Det var dog især venskabet med Sven Hauptmann, der ledte L. ind på at arbejde med objets trouvés. Ligeledes udførte han fotomontager og collager, hvori spejlglas og andre materialer indgik. I disse eksperimenterende år var præg af surrealisme og dadaisme velegnet til at visualisere kunstnerens behov for dels det fabulerende, dels det samfundsmæssige kommenterende. Maleriet udviklede sig mod en frigørelse af farven, mens f.eks. flintestenens mikroverden blev det motiviske udgangspunkt. I løbet af 1970erne inddroges mange materialer, legetøj, fragmenter af dukker m.m., som i opstillinger kunne sammenlignes dels med udstillingsmontrer af absurd karakter, dels med små fortællende tableauer. Gennem 1980erne er den abstrakte udtryksform blevet dominerende både inden for maleri og skulptur med et formmæssigt organisk fællestræk. Det spontane og umiddelbare er centrale begreber hos L., hvis hensigt er at billedliggøre livsglæden og det groende liv, som han formulerede i sit essay En ny kunstteori på biologisk basis, 1986.

Education

Autodidakt; fulgt forelæsninger på Kunstakad. Kbh. (Aksel Jørgensen) 1951.

Travels

Spanien 1957 (s.m. Jørgen Haugen Sørensen; Provence 1961 (s.m. Svend Hauptmann).

Occupations

I cens.kom. for KP 1963-64; fmd. for Pro fra 1990.

Scholarships

Stat. Kunstfond 1978, 1981-92; Otto Baches Mindelegat 1985; Niels Macholm 1985; Henry Heerup 1987; Irgens-Bergh 1993.

Exhibitions

KP 1956, 1958, 1960-62; KE 1958, 1960-61; Sommerudst. 1961-62 (medstifter); Ung farvekunst, Gent. Rådhus 1962; Pro 1962-95 (medstifter); Charl. Forår 1964-65; Collagen i Danm. fra Lundstrøm til i dag, Unionen, Herning 1967; Collageudst., Nikolaj, Kbh. 1970; Nyere da. kunst, Odense Rådhus 1974; Skrot er godt, Gal. Gl. Strand 1979; Kunstnere for fred, Charl.borg 1983; Gal. Gåsepigen, Aalborg 1990. Separatudstillinger: NoaNoa, Kbh. 1954, 1958; Trefoldigheden, Kbh. 1960; Gal. Kompagnistr. 20, Kbh. 1966; Decenter, Åsø Gl. Sk. 1967; Triana Arts, Hälsingborg 1967; Holbæk Mus. 1973; Gal. Sct. Agnes, Roskilde 1976, 1983, 1987; Gal. Ved Åen, Århus 1982, 1985, 1988; Gal. Birkdam, Kbh. 1984; Skovhuset, Værløse 1986, 1988 (s.m. Bjørn Rødding); Overgaden, Kbh. 1989; Sønderjyll. Kunst og Kulturcenter, Hammelev 1992 (retrosp. jub.udst.); Gal. Concorde, Fr.berg 1993.

Artworks

Friheden leve (1964, dep. Århus Kunstmus.); Collage med foto, spejlglas m.m. (1968, Tistrup Saml.); Hov Stop (1970, dep. Ulkebøl Sk., Sønderborg); Destruktor i landskab (1970, Lyksborghjemmet, Flensborg); Portræt (1977, Aarhus Kunstmus.); Uhyggen breder sig (1977, smst.); Alt det gurupladder (1977, smst.); Ølprofeten (1977, smst.); collage (1992, Aalborg Kulturfond); JA-billede (1992, Kbh. Kulturfond). Udsmykninger: Mosaik (1968/69, Kreditforen. Danmark, Kbh.).

Literature

Berl. Tid. 8.10.58 (K.F.); 11.11.85; Fyns Tid. 5.11.59 (Mulle): Fyns Aktuelt 15.10.65; Ole Vincent Larsen i: Kunst, 3, 1967, 83f; Bjarke Regn Svendsen i: Hrymfaxe, 3, 1984; C.F. Garde, P.L., Bjarke Regn Svendsen: L. Om P.Ls billedverden, 1986; P.L.: Kunstens mangfoldighed, 1988-89; Inf. 21.6.89 (Gertrud Købke Sutton); Pol. 27.6.89 (Hellen Lassen); 16.4.92 (Ole Lindboe); P.L. i: Il colpo dei barbari/Barbarernes Hug, 6, 1990.

Author: Ann Lumbye Sørensen (A.L.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.