Peter Raadsig

Weilbach information

Genealogy

Raadsig, Johan Peter, 1806-1882, maler. *18.10.1806 i Kbh., ?1.7.1882 smst., begr. i Valsølille. Forældre: Skibsfører Søren Christian R. og Ellen Pouline Poulsen. Ugift.

Biography

Peter Raadsig var i en periode i 1830rne optaget af emner fra den danske historie, især som den var opfattet i samtidens litteratur, f.eks. B.S. Ingemanns romaner, Chr. Winthers digte og Ove Mallings Store og gode Handlinger af Danske, Norske og Holstenere. Derudover malede han både landskaber og genreagtige figurbilleder. Alt blev lagt for dagen med stor, men naiv fortælleglæde, som hans maleriske evner ikke altid kunne forløse. Han søgte forgæves Fonden ad Usus Publicos om støtte til en Italiensrejse, som han siden selv måtte finansiere. Her malede han folkelivssscener, inspireret af den romerske maler Bartolomeo Pinellis raderinger. De er ligesom Vilh. Marstrands romerske genrebilleder fyldt med figurer i en livlig og broget komposition. Som en af de første danske kunstnere dyrkede han motiver med fiskere fra Hornbæk og Skagen.

Education

I malerlære; samtidig Kunstakad. Kbh. fra 1821, modelsk. jan. 1827, lille sølvmed. 1830, st. sølvmed. 1831, konk. forgæves til den lille guldmed. 1839.

Travels

Rom 1841-45; München 1845-46; Hornbæk; Skagen 1862, 1870.

Occupations

Scholarships

Neuhausens Pr. 1857.

Exhibitions

Charl. Forår 1830, 1832-41, 1843-83; Kunstakad., Sth., 1850, 1860, 1866, 1868, 1870; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882, 1942; Raadhusudst. 1901; Pittura da. a Roma nell'ottocento, Pal. Braschi, Rom 1977 og Stat. Mus. for Kunst 1977-78.

Artworks

En klapjagt (udst. 1835, gave fra Chr. VIII til grev F.D. Reventlow); Niels Ebbesen besøger en fattig kone på vej til Randers, morgenen efter grev Gerts død (udst. 1836, Stat. Mus. for Kunst); Biskop Rembert frikøber kristne fanger af hedninger (udst. 1837, smst.); Kong Valdemar og liden Else (1838, konk.arb. til Neuhausens Pr.); Odysseus genkendes af Eurykleia (konk.arb. til lille guldmed. 1839); Valdemar den Store bliver forbundet i Absalons moders hus, hvor han har søgt tilflugt efter overfaldet i Roskilde (udst. 1840, Stat. Mus. for Kunst); En relikviehandler i Olevano (1844, smst.); En romersk spinderske (ca. 1841-45, Hjørring Kunstmus.); Jens Holgersen Ulfstand kurerer abbeden til Bækkeskov for hans fedme ved at tvinge ham til at arbejde i hans smedie (1845, Stat. Mus. for Kunst); Tårnværelse på Kronborg (1846, Handels- og Søfartsmus., Kronborg); Hornbæk (1852, Vejle Kunstmus.); Vildttyve i forhør hos en birkedommer (1857, Neuhausens Pr.); Kullen (1860); Høje klitter ved stranden (1862, Skagens Mus.); Mellem klitterne i Gl. Skagen (købt 1870 af Kunstforen., tegn. herefter Skagens Mus.); Randkløveskåret, Bornholm (1876, Bornholms Kunstmus.); Et skomagerværksted (Vejle Kunstmus.). Altertavler: Noli me tangere (1857, Bjæverskov K.); Kristi dåb (1863, Valsølille K.); Kristus i Getsemane (1864, Tårbæk K.); Kristus i Emaus (1864, Glostrup K.); Kristus viser sig for de to kvinder (1881, Allindemagle K.). Tegninger: I Kobberstiksaml.; Handels- og Søfartsmus.; Det kgl. Bibl.

Literature

Da. Kunstblad, II, 1838, 190; K.F. Wiborg: Konstudst., 1838, 117-21; 1841, 44; N.L. Høyen: Skrifter, I, 1871, 90; Kunstens Hist. i Danm., 1901-07, 227, 331; Karl Madsen: Skagens Malere, 1929, 10, 16; J.B. Hartmann i: Colloqui del sodalizio, 2.da serie, I, 1966-68, Roma 1969, 131; Harald Olsen: Roma com'era, Roma 1985, 130f; Kasper Monrad: Hverdagsbilleder, 1989, 93-95. Auktionskataloger: Dødsbo: 23.10.1882; 18.12.1882; 5.2.1883.

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.