Antoinede la Calmette

Weilbach information

Genealogy

Calmette, Gérard Pierre Antoine de Bosc de la, 1752-1803, amtmand, amatørhavearkitekt og -maler. *21.9.1752 i Lissabon, Portugal, ?7.4.1803 i Kbh., bisat i Damsholte K., Møn. Forældre: Nederlandsk gesandt i Lissabon, senere i Kbh. Charles Franois de B. de la C. og Antoinette Jeanette Elisabeth de Godin. ~17.1.1777 i Kbh. med (Anna) Catharina Elisabeth (Lisa) baronesse Iselin til stamhuset Rosenfeld, *5.12.1759 i Kbh., ?29.5.1805 i Genève, datter af dir. for Asiatisk Comp. Reinhard baron I. til Iselingen og Rosenfeld og (Anna) Elisabeth Fabritius (de Tengnagel).

Biography

Antoine de la Calmette var en glimrende tegner og maler, men hans hovedværk er anlæggelsen og udformningen af haven til Liselund på Møn. Her på den tidligere Sømarkegårds sumpede områder anlagde C. sammen med Lisa en romantisk have med bygninger i forskellige stilarter i fuld overensstemmelse med tidens klassisk-romantiske idealer. Til selve byggeriet har C. benyttet sig af Andreas Kirkerup iflg. et sign. overslag af 19.2.1790, men det er utvivlsomt C., som har haft den overordnede idé til haven, der blev anlagt helt fra grunden med frøplanter til de større bevoksninger og indførelsen af sjældne solitærtræer, anbragt efter en nøje overvejet plan. C.s arkitektoniske viden har desuden været omfattende nok til, at han selv må have været ansvarlig for ideen til bygningernes udformning.

Education

Sekondløjtn. 1769; ritmester i Livgarden til Hest og Kavalleriet 1772.

Travels

Tyskland, Frankrig, Schweiz i 1790erne.

Occupations

Kammerherre 1774; da. adelsmand 1776; ejer af Marienborg gods, Møn, kaldet Calmettenborg, 1781; desuden ejer af Sømarkegård, kaldet Liselund, 1783; amtmand over Møn 1783; desuden over Nyk. F. 1794; gehejmeråd 1803.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Portrætter af sin far og bror (pastel, 1772, mus. Liselund gl. Slot); selvportræt (pastel, o. 1772, smst.); Lisa siddende i haven (blyantstegn., 1783); Liselund haveanl. (1783-92); tegning af den kinesiske bro og lysthus i Fr.berg Have (o. 1798).

Literature

L. Bobé og Chr. Axel Jensen: Liselund, 1918; Torben Holck Colding: Cornelius Høyer, 1961, 86; Else Glahn: Det kinesiske lysthus i Fr.berg Have, Hist.-topogr.-selsk. for Fr.berg, 1967; Tove Clemmensen: Møbler af N.-H. Jardin, C.F. Harsdorff og J.C. Lillie, 1973; Hakon Lund: De kgl. Lysthaver, 1977; Claus M. Smidt i: Architectura I, 1979, 47-68; Sven-Ingv. Andersson og Inge Mejer Antonsen: Liselund på Møn, en vejledning 1989; Bente Scavenius: Den fortryllede have, 1992. Rejsedagbøger og skitser (Nat.mus., Kbh.).

Author: Sys Hartmann (S.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.