Antoinede la Calmette

Biography

Antoine de la Calmette var en glimrende tegner og maler, men hans hovedværk er anlæggelsen og udformningen af haven til Liselund på Møn. Her på den tidligere Sømarkegårds sumpede områder anlagde C. sammen med Lisa en romantisk have med bygninger i forskellige stilarter i fuld overensstemmelse med tidens klassisk-romantiske idealer. Til selve byggeriet har C. benyttet sig af Andreas Kirkerup iflg. et sign. overslag af 19.2.1790, men det er utvivlsomt C., som har haft den overordnede idé til haven, der blev anlagt helt fra grunden med frøplanter til de større bevoksninger og indførelsen af sjældne solitærtræer, anbragt efter en nøje overvejet plan. C.s arkitektoniske viden har desuden været omfattende nok til, at han selv må have været ansvarlig for ideen til bygningernes udformning.

Author: Sys Hartmann (S.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.