Antoinede la Calmette

Literature

L. Bobé og Chr. Axel Jensen: Liselund, 1918; Torben Holck Colding: Cornelius Høyer, 1961, 86; Else Glahn: Det kinesiske lysthus i Fr.berg Have, Hist.-topogr.-selsk. for Fr.berg, 1967; Tove Clemmensen: Møbler af N.-H. Jardin, C.F. Harsdorff og J.C. Lillie, 1973; Hakon Lund: De kgl. Lysthaver, 1977; Claus M. Smidt i: Architectura I, 1979, 47-68; Sven-Ingv. Andersson og Inge Mejer Antonsen: Liselund på Møn, en vejledning 1989; Bente Scavenius: Den fortryllede have, 1992. Rejsedagbøger og skitser (Nat.mus., Kbh.).

Author: Sys Hartmann (S.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.