H.P. Carlsen

Weilbach information

Genealogy

Carlsen, Hans Peter, 1855-1950, maler. *30.11.1855 i Ubberud, ?10.7.1950 i Odense, begr. smst. Forældre: Træskomand Rasmus Christian C. og Ane Dorthea Nielsdatter. Ugift.

Biography

H.P. Carlsen var ven med L.A. Ring og H.A. Brendekilde. På grund af drikfældighed levede han på Odense Tvangsarbejdsanstalt det meste af sit liv, hvor han udførte tegninger i en original teknik, han selv havde udviklet. Først malede han på posepapir, karton eller pap med limfarve, som oversmurtes med en kulopløsning. Derpå udførte han sine tegninger i en slags skrabe- og gnubbeteknik. Han solgte gennem årene en del til private i Odense, og i 1936 forærede han kronprinseparret, senere Frederik IX og dronning Ingrid, en halv snes tegninger til ophængning på Graasten Slot. Hans anseelige produktion, anslået til ca. 5000 tegninger, består næsten udelukkende af landskaber, skov- og søbilleder malet efter hukommelsen.

Education

Udviste allerede som barn et stort tegnetalent; kom i malerlære; Tekn. Sk., Odense; opt. Kunstakad. Kbh. 1876, forlod dette 1880 uden afg.

Travels

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Wangs Kunsthdl. Kbh., 1936; Faaborg Kulturhist. Mus. 1992.

Artworks

Literature

Nat.tid. 8.8.1936; Berl. Aften 24.9.1936; Fyns Stiftstid. 25.8.1936; Fyns Tid. 2.4.1937; Nat.tid. 14.7.1950 (O.W.).

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.