Paul Cederdorff

Weilbach information

Genealogy

Cederdorff, Paul Madsen, *1938, grafiker, billedhugger, keramiker, maler og kunstpædagog. *3.1.1938 i Fruens Bøge i Dalum ved Odense. Forældre: Postvagtm. Hans Alfred Madsen og Anna Kristine Rasmussen. ~6.6.1964 i Tvis med rektor ved sygeplejesk. i Ringkøbing Amt Else Christoffersen, *30.1.1941 i Dalum, datter af gørtler, kleinsmed Poul Fini C. og Emmy Eriksen.

Biography

Paul Cederdorff viste store evner for at skabe billeder samtidig med maleruddannelsen, der blev afsluttet på Teknisk Skole i Odense. Ved et flerårigt arbejdsophold på Kunstgewerbeschule i Zürich udvidedes kendskabet til billedkunstneriske processer og virkefelter. Siden 1966 har C. været bosat i Holstebro og aktiv deltager inden for næsten alle billedkunstens genrer, som underviser i formning på gymnasiet og engageret i kunst- og kulturpolitiske spørgsmål, i perioder i opposition til byens officielle kunstpolitik. For C. er det selve kunstudfoldelsen og den kunstneriske proces, der er det centrale, og derfor har han ofte arbejdet i gruppesammenhænge eller deltaget i kunstfestivaler. C. har tit arbejdet i serier, ikke mindst inden for grafikken, hvor alle et motivs muligheder afprøves. I sin omfattende kunstpædagogiske virksomhed er C. inspireret af ungdomsvennen Jens Jørgen Thorsen.

Education

Malersv.; malersk. i Odense (Albert Elmstedt, Kai Kylborg) 1959-64; Kunstgewerbeschule der Stadt Zürich 1961-64.

Travels

Schweiz 1960-64; Italien, Østrig, Frankrig, Holland 1990.

Occupations

Kunstkonsulent ved Holstebro Hallen 1966-90; samme ved Jyske Dragon Regiment 1968-70; lektor ved Holstebro Gymn. fra 1969; kunstkonsulent ved Holstebro Kongres- og Kulturcenter 1991; leder af Musikteatrets Gal. og Det lille Gal., Holstebro.

Scholarships

Holstebro Komm. legat til internat. samarbejde.

Exhibitions

Gal. Marktgasse, Zürich 1961; Accad. delle belle Arti, Milano 1962; Limfjordsudst., Struer 1964-65; Kunstudst.bygn., Odense 1965; Européen d'Art et Esteque, Bruxelles, Belgien 1966; Les Arts en Europe, Bruxelles 1969-70; Vestjyske Kunstneres Efterårsudst., Holstebro Hallen 1974-92; Internat. Kunstfestival, Rudkøbing 1976; Salon Internat. d'Art, Lyon 1978; Niels Ebbesen, myter og billeder, Randers Kunstmus. 1980; Sammenslutn. af da. kunstforen. 1988-89; Bergen Rådhus 1990-91; Jyderne 1990; Artists from Aarhus, Unions of Artists' House, Skt. Petersborg 1993. Separatudstillinger: Borbjerg Mølle 1964; Gal. Krogen, Silkeborg 1978; Det lille Gal., Holstebro 1980; Holstebro Kunstmus. 1983 (s.m. Poul Bækhøj og Ejgil Westergaard); Fr.havn Kunstmus. 1986 (s.m. Søren Wullum, Knud Laursen, Vagn Hasle Nielsen og Erik Damgaard); Jens Nielsen og Olivia Holm-Møllers Mus., Holstebro 1991 (retrosp.).

Artworks

Sindbad Søfareren (grafik, Jønkøping Lens Landsting, Sverige); Sport (lerrelief, Holstebro Rådhus); Basilisk (granitskulp., 1992, Storbroen, Holstebro); Columbusæg (1991, Naur Sognegård, Holstebro Komm.); Siddende (keramikskulp., Asker-Bærum Rådhus, Norge); Keramikmaleri (Trehøje Rådhus); Collage (Simrishamn Rådhus, Sverige); I begyndelsen (collage, Vest Skånes Lens Landsting); Møde i foren. (skulptur, keramik, Ost Skånes Lens Landsting); Vandkunst (Hanstholmcentret); 14 granitskulpturer (Parkanlæg, Boligselsk. Holstebro); Vandkunst (FDB Holstebro); endv. maleri og skulp. på Mus. for Kleinkunst, Holstebro og keramikskulpturer og grafikserier på Holstebro Rådhus.

Literature

Jesper Knudsen i: P.C., Jens Nielsen og Olivia Holm-Møller Mus. 1991.

Author: Jesper Knudsen (J.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.