Edma Stage

Weilbach information

Genealogy

Stage, Edma Cornelia Vilhelmine Frølich, 1859-1958, maler. *14.8.1859 i Fontainebleau, ?3. 11.1958. Forældre: Maleren Lorenz Frølich og Caroline (Lina) Charlotta In de Betou. ~12.11.1895 i Gent. med sognepræst Nicolai Christian Stage, *27.5.1860 på Fr.berg, ?19.9.1938 i Gent., søn af justitsråd, kontrollørCarl Sechmann S. og Emilie Mathilde Plockross.

Biography

Edma Stage var fransk i opvækst og uddannelse. Hendes mor, der var svensk, døde, da S. kun var 13 år gammel, mens familien boede i Paris, og S. var den lille model til tidens mest elskede børnebøger om Mademoiselle Lilli, på dansk Den lille Lise. Først som 16- årig kom S. til Danmark og boede hos faderens gode ven fra ungdommen, maleren Thorald Læssøe i Rosenvænget. Hun fik selvfølgelig sin allerførste undervisning af sin far, som i øvrigt vejledte hende til sin død i 1908. I Paris gik hun til især modeltegning hos Félix Barrias, der var historiemaler af den idealistisk klassiske retning, men som også malede mange portrætter. Mens derimod den belgisk- franske Alfred Stevens var en stor koloristisk begavelse, influeret af kompositionsprincipperne i japansk kunst og senere af impressionismen, hvis nybrud S. selv oplevede i sin ungdom i Paris. Hernede sluttede hun også venskab med Sofie Holten, som ligeledes undervistes af Barrias og Stevens, Suzette Skovgaard, senere Holten, og Elise Konstantin-Hansen. S. malede mest portrætter i pastel, men også opstillinger og blomsterbilleder i olie. Hun var trofast mod naturen, i portrætterne grænsende til det realistiske, men stadig influeret af Stevens, der især var kendt for sine mondæne kvindeportrætter. Hun var medstifter af Den frie Udstilling og udstillede der hele sit liv, sidste gang som knap 90-årig. Som præstekone boede hun på Fyn i over 30 år, hvor staffeliet ofte blev opstillet i kirken. Senere besøgte hun i lange perioder en søn i Casablanca, og alle steder fandt hun motiver.

Education

Undervist hos faderen; hos Felix Barrias 1879-81; elev af Alfred Stevens 1881- 83.

Travels

Bosat i Paris ind til 1875; derefter i Danm.;studieoph. i Paris 1879-83; Tyskland, Østrig, Italien 1887-94; Marokko (Casablanca) 1928-30, 1939-42, 1949, fra 1950.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Expo. des arts déc., Paris 1883; Charl. Forår 1883-86; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; 11 Kunstnerinder, Kunstforen., Kbh. 1891; Den frie Udst. 1891- 93, 1895, 1898, 1900-01, 1903-04, 1907-08, 1911, 1913-14, 1917-18, 1921, 1924, 1927-28, 1931, 1935, 1947, 1959 (mindeoph.); verdensudst., Chicago 1893; The Glasgow School Artists of Denm., Chicago 1895; Kvindernes Udst., Kbh. 1895; Raadhusudst., Kbh. 1901; Kvindelige Kunstneres retrosp. Udst. 1920; Da. Kunstner-slægter, Charl.borg 1952; De drogo til Paris, Liljevalchs., Sth. 1988.

Artworks

Portræt af frk. Withusen (pastel, 1888); En urfugl (1892); Portræt af faderen (skitse, mellem 1903-06); Portræt af Lorenz Carl Stage (1907); Pæoner og syrener i en ostindisk krukke (1914, Stat. Mus. for Kunst); Portræt af Cai Stage (pastel 1928); Fritvoksende valmuer (oliemal., 1928); De indfødtes vej ved Casablanca (1930); Selvportræt (skitse, 1942); desuden en lang rk. portrætter af familie og venner, fortrinsvis malet i pastel og kul; blomsterbilleder og interiører i oliemal.

Literature

F. Hendriksen: Lorenz Frølich, 1920-21; Sig. Schultz i: Da. i Paris, 1938, II, 306-08, 460; Else Kai Sass i: Kvinden i Danm., 1940, 724f; Chr.F. Beck i: Da. Kunst nr. 81, 1947; Berl. Aften 12.8.1949 (interv.); Pol. 14.8.1949; 4.11.1958 (nekr.); Stefan Viggo Pedersen i: Kat. Den frie Udst., 1959; Inga Christensen i: De drogo til Paris, Sth. 1988; Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991. Radiointerv. 25.5.1955 (Sv. Alkærsig).

Author: Sys Hartmann (S.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.