Edma Stage

Exhibitions

Expo. des arts déc., Paris 1883; Charl. Forår 1883-86; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; 11 Kunstnerinder, Kunstforen., Kbh. 1891; Den frie Udst. 1891- 93, 1895, 1898, 1900-01, 1903-04, 1907-08, 1911, 1913-14, 1917-18, 1921, 1924, 1927-28, 1931, 1935, 1947, 1959 (mindeoph.); verdensudst., Chicago 1893; The Glasgow School Artists of Denm., Chicago 1895; Kvindernes Udst., Kbh. 1895; Raadhusudst., Kbh. 1901; Kvindelige Kunstneres retrosp. Udst. 1920; Da. Kunstner-slægter, Charl.borg 1952; De drogo til Paris, Liljevalchs., Sth. 1988.

Author: Sys Hartmann (S.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.