Erik Clausen

Biography

Erik Clausen er en folkelig kunstner, der skildrer og engagerer sig i livet og dagligdagen i sin umiddelbare nærhed. Det har i mange tilfælde været cirkus- og gøglerlivet, som han bl.a. kender fra sit eget engagement i det legendariske gadecirkus Clausen og Petersen. C.s billedsprog er klart og lettilgængeligt, rundet af 1960ernes popkunst. Hans motiver og farveholdning er baseret på enkelhed og ønsket om at give det banale ny betydning uden at ødelægge dets umiddelbarhed. C.s arbejdsfelter er mange, men han har specielt arbejdet med film. Hans menneskelige og politiske engagement, præget af 1970ernes venstreorienterede miljøer, er et gennemgående træk ved det kunstneriske udtryk.

Author: Jens Henrik Sandberg (J.H.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.