Margrethe Clausen

Weilbach information

Genealogy

Clausen, Oda Margrethe, 1901-1985, maler *31.3.1901 på Fr.berg, ?7.4.1985. Forældre: Skotøjsfabrikant Hans Johannes Nielsen og Martha Marie Jensen. ~22.11.1928 i Gladsaxe med tømmerhdl. Thorkild Clausen, *12.2.1903 i Kbh., ?1.4.1979, søn af tømmerhdl. Halfdan C. og Jensigne Marie Mathiesen.

Biography

Margrethe Clausen har især malet interiører med figurer, opstillinger med blomster, frugter m.m., portrætter og landskaber. Mange af hendes motiver er hentet fra de hjemlige omgivelser i Valby og Rågeleje, men også fra talrige udenlandsrejser. Hun deltog næsten altid i Charlottenborgs Forårsudstilling med et par billeder, men udstillede også hyppigt sammen med andre kvindelige kunstnere både i Kvindelige Kunstneres Samfund og i Aurora-gruppen.

Education

Tekn. Sk., Kbh. (H. Grønvold) 1916; Kunstakad. Kbh. (P.Rostrup Bøyesen) 1917-19; brød derefter ud s.m. andre akademielever og blev en vinter underv. hos Ernst Goldschmidt og Niels Larsen Stevns; igen på Kunstakad. (Sigurd Wandel og Aksel Jørgensen) 1922-28.

Travels

Frankrig, Belgien, Holland 1926; senere Spanien, Nordafrika, Vestindien.

Occupations

Medl. af best. for Kvindel. Kunstneres Samf.; af best. for Charl. Forår 1962-65; af best. for Charl. Eft. 1961, 1963-64; censor for Charl.udst. 1958-60, 1962-65.

Scholarships

Raben-Levetzau 1926; Carla Colsmann Mohr; Serdin Hansen.

Exhibitions

KE 1921, 1923, 1933; Charl. Forår 1936-56, 1958-66, 1968-85; Charl. Eft. 1939, 1944, 1948, 1963, 1970, 1977; Kvindel. Kunstneres Samf., Mus. d'Art Moderne de la Ville de Paris 1958, Åbo Kunstforen. 1961, Kbh. 1976; Aurora-gruppen 1976-78, 1980-85, 1986 (mindeudst.). Separatudstillinger: Arnbaks Kunsthdl., Kbh. 1944 (s.m. Anna Klindt Sørensen og Ejnar Larsen); Henning Larsens Kunsthdl., Kbh. 1967; Gal. Gl. Strand, Kbh. 1986 (mindeudst.) og talrige andre.

Artworks

Efterår, Rågeleje (udst. 1938); Dreng med violin (udst. 1944); Udsigt, Valby (udst. 1947); Havegang (1955); Interiør med læsende kvinde (udst. 1967).

Literature

Ekstrabl. 2.3.1944 (interv.); Nat.tid. 8.3.1944 (Jan Zibrandtsen); Pol. 31.3.1971; Berl. Tid. 18.4.1985 (nekr.).

Author: Kirsten Olesen (Ki.O.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.