G.F. Clement

Weilbach information

Genealogy

Clement, Gad Frederik, 1867-1933, maler. *9.7.1867 på Fr.berg, ?7.1.1933 i Kbh., begr. smst. (Vestre). Forældre: Revisor Frederik Christian C. og Mathilde Louise Hjorth. ~27.5. 1902 i Rom med maleren Martha Caroline Jebe (se Clement, Tupsy), *13.4.1871 i Trondheim, Norge, ?5.9.1959 i Kbh., datter af sanitetsmajor Hakon Gabriel J. og Hedvig Jørgine Klingenberg.

Biography

G.F. Clements tidlige kunst bærer præg af mødet omkring 1890 med symbolistiske malere som Ludvig Find og Mogens Ballin. Interessen for symbolismen skærpedes, da han i begyndelsen af 1890erne sammen med Ballin traf Paul Gauguin og hans malervenner i Frankrig. Han kom til at stå i nær kontakt med kredsen omkring symbolismens hjemlige litterære talerør, tidsskriftet Taarnet med Johannes Jørgensen som det dynamiske midtpunkt. C.s kunstneriske tilhørsforhold til symbolismen med dens orientering mod en mere dekorativ kunst i enkle farver og med store linier blev dog af kort varighed. Allerede på Italiensrejserne i 1890erne blev han inspireret af den ældre italienske kunst og kopierede værker af Masaccio og Lorenzo di Credo. Disse renæssancekunstneres klarhed i udtrykket, renhed i farverne og stræben efter at nå den indre form fik indflydelse på C.s billeder, bl.a. i hovedværker som portrætterne af Pastor Vaupell og Fru Bertha Brandstrup Efter århundredskiftet fjernede C. sig fra den stramme komposition og liniernes stringens mod et mere naturalistisk formsprog og en bredere motivkreds. Partier fra Skagen og italienske landskaber og folklore var i perioder C.s foretrukne motiver. Dertil kom blomster, figurer i interiør og adskillige barneportrætter, hvor de bedste viser, at C. uden sentimentalitet formåede at ramme det barnlige særpræg. Igennem 1920rne og -30rne var C. en velrenommeret portrætmaler, og denne periode karakteriseres af en lang række portrætter af kendte og ukendte personer (bl.a. xylograf Hendriksen, 1922 og skuespilleren Poul Reumert, 1928). Billederne efter 1900 er udført i en friere teknik med brede, mere pastose penselstrøg og en lysere kolorit end i tidligere værker. Billederne blev malet under indflydelse af den beundring C. meget tidligt nærede for den franske impressionisme og ikke mindst for Cézanne, hvis malemåde og farver ofte ses afspejlet i C.s malerier og vidner om, at han tidligt var åben over for det moderne maleri herhjemme.

Education

I malerlære (malerm. Øigaard); Tekn. Sk. (H. Grønvold) 1883-85; Kunstakad. Kbh. 1885-88; Kunstn. Studiesk. (L. Tuxen, Frans Schwartz) 1888- 92; Zahrtmanns Sk. vinteren 1900-01.

Travels

Paris vinteren 1890-91; Bretagne sommeren 1892; Italien 1893-94; Rom og Cività d'Antino 1895-1900, 1900-02; Paris 1902-03; Rom 1903-04; sommeroph. på Skagen fra 1908; oftest Italien efter 1920.

Occupations

Medl. af Akad. Plenarforsaml. 1918; af Akad.rådet 1920- 29.

Scholarships

Bielke 1898, 1899; Hielmstierne-Rosencrone 1900; Akad. 1900, 1903-04; Mention Honorable, Paris 1900; guldmed., München 1913.

Exhibitions

Den frie Udst. 1893-99, 1901, 1903-04, 1906-19, 1921-28, 1932-33; Kunstnernes Studiesk. udst. 1896; verdensudst., Paris 1900; Cività d'Antino, Kunstforen., Kbh. 1908; Landsudst., Århus 1909; Glaspalast, München 1909, 1913; Modern Da. Artists, Brighton 1912; Da. Nat. Exhib., Brooklyn Mus. 1927; Da. målarkonst, Helsingfors 1928; Det da. Kunststævne, Forum, 1929; 500 års da. portrætter, Charl.borg, 1961; Charl.borgudst. kunstnerportrætter, Charl.borg 1977; Da. kunst 1885-1915, Kunstforen., Kbh. 1976; Kronprins og Menneskebarn, Vestsjæll. Kunstmus. 1988; Cività d'Antino, Kunstforen., Kbh. 1989. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1920, 1934 (mindeudst.).

Artworks

Vægdek., Frits Bendix villa (1890-92, s.m. Mogens Ballin, nu forsv.); Portræt af en landsbypræst, pastor Vaupell (1894, købt af Kunstforen., Kbh.); Madsine (1895); Fiskerpige fra Nymindegab (1896); Fru Bertha Brandstrup (1898); En sovende pige (Randers Kunstmus.); Både på Skagen Sønderstrand (1912, Skagen Mus.); Xylograf F. Hendriksen (1913, Fr.borgmus.); Dame med sytøj (1915, Trapholt); Moder og datter (1916, Skagens Mus.); Gamle huse i Vesterby (smst.); Barneportræt (Sønderjyll. Kunstmus.); Pansas hus i Pompei (1920, Storstrøms Kunstmus.); Italienerinde stående ved vindue (Ribe Kunstmus.); Italiensk bondepige (smst.); Cività d'Antino (Nordjyll. Kunstmus.); Landskab fra Italien (ca. 1922, Horsens Kunstmus. Lunden); Prof. J.H. Nebelong (1922, efter fotografi, Udst.kom., Charl.borg); Morgen i Sabinerne (Fyns Kunstmus.); Læsende ung pige (1927, Esbjerg Kunstmus.); Studie af en unge pige (Storstrøms Kunstmus.); Pige i blå jumber (smst.); Poul Reumert (1928, Fr.borgmus.); Grev F. Brockenhuus-Schack (1928, smst.); Hotelejer C. Degn Brøndum (1929, Skagens Mus.); Dronn. Alexandrine (1931, smst.); To både på Sønderstrand (smst.); tegn. på Fr.borgmus.; grafik i Kobberstiksaml.

Literature

Tårnet, feb. 1894; Pol. 17.4.1909 (N. Lützhøft); 24.4.1909 (polemik ml. C. og N. Lützhøft); Kr. Zahrtmann, En Mindebog, 1919; København 17.11.1920 (Rik. Magnussen); Karl Madsen: Skagens Malere, 1929; Pol. 8.1.1933 (K. Pontoppidan, nekr.); Dag. Nyh. 8.1.1933 (Sig. Schultz, nekr.); 9.2.1934 (Eigil Knuth); Berl. Tid. 8.1.1933 (Th. Oppermann); 13.2.1934 (samme); L. Find i: Kunstmus. Aarsskr., 1941, 8-11; Johan Rohde i: Den frie Udst. gennem 50 Aar, 1942, 43; M. Bodelsen: Ludvig Find, 1943, 11; N.G. Sandblad: Anders Trulson, 1944; Knud Hendriksen: Fra billedmagerens kaleidoskop, 1954, 210; Johan Rohde: Journal fra en Rejse i 1892, 1955, 27, 29f, 33, 39, 67, 185f; John Hunov i: Cras XV 1977, 31-36; Hanne Honnens de Lichtenberg: Zahrtmanns Skole, 1979; Frans Lasson: Sophus Claussen og hans kreds. I-II, 1984; Grete Zahle: Maleren Peter Hansen, 1989; Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991. Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.