G.F. Clement

Literature

Tårnet, feb. 1894; Pol. 17.4.1909 (N. Lützhøft); 24.4.1909 (polemik ml. C. og N. Lützhøft); Kr. Zahrtmann, En Mindebog, 1919; København 17.11.1920 (Rik. Magnussen); Karl Madsen: Skagens Malere, 1929; Pol. 8.1.1933 (K. Pontoppidan, nekr.); Dag. Nyh. 8.1.1933 (Sig. Schultz, nekr.); 9.2.1934 (Eigil Knuth); Berl. Tid. 8.1.1933 (Th. Oppermann); 13.2.1934 (samme); L. Find i: Kunstmus. Aarsskr., 1941, 8-11; Johan Rohde i: Den frie Udst. gennem 50 Aar, 1942, 43; M. Bodelsen: Ludvig Find, 1943, 11; N.G. Sandblad: Anders Trulson, 1944; Knud Hendriksen: Fra billedmagerens kaleidoskop, 1954, 210; Johan Rohde: Journal fra en Rejse i 1892, 1955, 27, 29f, 33, 39, 67, 185f; John Hunov i: Cras XV 1977, 31-36; Hanne Honnens de Lichtenberg: Zahrtmanns Skole, 1979; Frans Lasson: Sophus Claussen og hans kreds. I-II, 1984; Grete Zahle: Maleren Peter Hansen, 1989; Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991. Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.