C.F. Sørensen

Literature

Ph. Weilbach: Konst og Æsthetik, 1870, 192-94; Holger Drachmann i: Nyt da. Maanedsskr., I, 1870, 27-31, 202-06; Nutiden, III, 1878-79, 143f; Sig. Müller i: Ill. Tid., 1878-79, 210f; Dagbl. 27.1.1879 (nekr., samme); Holger Drachmann i: Ude og Hjemme, II, 1879, 185-87; Jul. Lange: Billedkunst, 1884, 458-61; Sig. Müller: Nyere da. Malerkunst, 1884; Aaret rundt, II, 1890, 265-67; Karl Madsen: Skagens Malere, 1929, 11f, 82; Jørgen Paulsen: Billeder fra Treaarskrigen. 1848-50, 1952, 40, kat. 242-43, 243a, 369-70, bilag A. 117-21; E. Johansson: Omkring Fr.holms Kanal, 1964, 51f; Knud Voss: Skagens malere, 1975, 14, 23f, 29; Hanne Jönsson i: C.W. Eckersberg og hans elever, Stat. Mus. for Kunst 1983, 62; Hanne Poulsen: Da. skibsportrætter, 1985; Frank Ponzi: Nineteenth-Cent. Iceland, 1986, 103f. Auktionskataloger: Dødsbo: 24.3.1879; 27.9.1880; 1.4.1890; 27.1.1902; 10.3.1902.

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.