Carla Colsmann Mohr

Biography

Carla Colsmann Mohr var en nøgtern og omhyggelig naturskildrer. Med små, tætte penselstrøg byggede hun sine landskaber op, så de næsten fik et mosaikagtigt præg. Ofte brugte hun en kølig, blå-grøn farveskala med enkelte strejf af okker til at skabe varme. Som ung var hun især påvirket af sin lærer på Kunstakademiet, Viggo Johansen, men udviklede en mere selvstændig stil på sine udlandsrejser. Specielt kom der en forenkling og stramning i formsproget efter ophold i Assisi i 1921 og 1923. Fra 1922 og frem, før Cornermalerne opdagede området, tilbragte C. ofte sommermånederne i Odsherred og skabte her mange intense naturstudier. C. var også en fin menneskeskildrer, hvad hendes mange portrætter vidner om. Hovedværket er den mesterlige skildring af Niels Larsen Stevns ved sit arbejdsbord. 75 år gammel rejste C. til Færøerne og formåede i en række oliemalerier og akvareller at skabe en helt ny friskhed i oplevelsen af huse og natur.

Author: Elisabeth Cederstrøm (E.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.