Jean Deyrolle

Biography

Jean Deyrolle var som autodidakt i de første år stærkt påvirket af Paul Sérusiers værk, indtil han i 1944 gik over fra figuration til abstraktion. D.s værker kendetegnes ved en malerisk følsomhed, et koloristisk talent og en stoflighed, som adskiller ham fra abstraktionens mest radikale fløj. D.s billeder, som for første gang blev vist i Danmark på udstillingen Galerie Denise René i Tokanten, bekræftede Liniens kunstnere i deres eksperimenter med det konkrete. På Christian Sørensens trykkeri i København udførte D. et stort antal grafiske arbejder. Han bibeholdt tilknytningen til Danmark og venskabet med kunstnere som Mogens Andersen og Robert Jacobsen.

Author: Marianne Barbusse Mariager (M.B.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.