Ciriacus Dirkes

Biography

Ciriacus Dirkes, hvis navn er skåret i kirkestolen fra Sankt Nikolaj i Eckernförde, nævnes i samtiden som en "kunstrig billedskærer" og læremester for Hans Dreyer i perioden 1586 - ca. 1593. Blandt hans elever kan muligvis også have været Hans Gudewerdt I, hvis navn ligesom D.s fandtes på denne kirkestol, der nu er i Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum. Der kendes ingen sikre arbejder af D., men han er forsøgsvis tilskrevet en række værker, bekostede af Paul Rantzau og hustru, på grund af arbejdernes kvalitet, og fordi han er den eneste af navn kendte billedskærer af en vis status i Eckernförde i de sidste årtier af 1500erne. En søn, Hans D. (Dirichs, Dirickssen, Dyrkessen, Didrichsen) nævnes 1605 som mester i Eckernfördes snedkerlaug og er senest registreret 1622. Ifølge regnskab udførte han 1612 en skampæl (kag) på pladsen foran byens Rådhus.

Author: Birgitte Bøggild Johannsen (B.B.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.