Ejnar Dyggve

Weilbach information

Genealogy

Dyggve, Ejnar Aksel Petersen, 1887-1961, arkitekt, arkæolog og forfatter. *17.10.1887 i Libau (Leepaja), Letland, ?6.8.1961 i Kbh., (urne i fællesgrav på Bispebjerg Kgrd.). Navneskift fra Petersen 1906. Forældre: Stationsbest. i St. Nord. Telegrafselskab Julius August Peter P. og Anna Lovisa Josephina Holmberg. ~7.7.1917 i Kbh. med ark. Ingrid Møller (se Dyggve, Ingrid), *12.2.1890 smst., ?17.7.1969 i Hell., datter af overrets-, senere højesteretssagf. Ernst Johannes M. og Alexandra Tonietta Harriet Richardt.

Biography

Ejnar Dyggve var leder af oppositionsgruppen "Kanonarkitekterne" (1910) og optaget af metodik i arkitekturen. D.s forslag til landskabelig sommerhusbebyggelse i Tibirke, der omfattede en række servitutter, som skulle sikre bevarelsen af Tibirke Bakkers natur, betegner nytænkning i naturfredningsspørgsmål, som engagerede D. i en årrække. Hans holdning til arkitektur var karakteristisk for modernisterne i 1920rne. Efter 1928 helligede D. sig udforskningen af bygningshistorie og -arkæologi, hvor hans studier i det sydøstlige Europas og Balkans arkitekturhistorie især har indbragt ham fortjeneste.

Education

Ateneum, Helsingfors 1904-05; stud. Nya svenska läroverket smst. 1906; cand. phil. Kbh. Univ.; Tekn. Sk., Kbh. 1909; Kunstakad. Kbh. (Martin Nyrop) 1909-20.

Travels

Talrige rejser og studieophold i Europa fra 1908; flere eksped. til tidl. Jugoslavien, Bulgarien, Rumænien, Ungarn og Grækenland 1921- 54.

Occupations

Medl. af Naturfredn.rådet 1924-28, 1937-57; ansv. ark. for hist. mindesmærker i Dalmatien 1929-32; medl. af Vidensk. Selsk. 1936; docent ved Glyptoteket 1936; medl. Ny Carlsbergfondets dir. 1946-57; medl. af flere vidensk. selsk. og akad.

Scholarships

Ronge 1915, 1918; C.F. Hansens Med. 1950; Akad. Ark.foren. æresmedl. 1957; æresmedl. af Soc. Nat. des Antiq. de France 1957; dr. phil. hon. causae ved univ. i Oslo, Beograd og Techn. Hochschule, München.

Exhibitions

Charl. Forår 1917, 1920; KE 1921; Internat. ark.- udst. i Gent, Belgien 1921 (guldmed.); Foren. for da. Kunst og Haandv.udst. 1922.

Artworks

Udstykn.plan for Tibirke Bakker (1916); sommerhuse smst.: Langetravs 9 (1917); smst. 11-15 (1916-17); Bavnebakke 8 (1925-27, s.m. Ingrid D.); Klammerhøj 8 (1917); smst. 10 (1917); sommerhus Søllerødgårdsv., Holte (1918); haveanlæg ved Emdrupholm, Hell. (1918) og St. Mariendal smst. (1918); endv. møbler og fl. proj., bl.a. bebyg. på Bispebjerg, Kbh. (1921, s.m. Ingrid D.) og fredningsplan for Gent. Komm. med idé til Bellevue Strand (1925-26). Skriftlige arbejder: Talrige art. om ark.hist. og arkæologi (bibliogr. i: Oversigt over Vidensk. Selsk. virksomhed, 1962).

Literature

Ark. 1957, 321-29; Ark. 1961, 353-60; D. i: Saadan blev jeg det, 1953; Pado Lino Zavotto i: Palladio 1962, 61-63; Knud Millech og Kay Fisker: Da. ark.strømninger 1850-1950, 1951, 293f; H.P. L'Orange og Johs. Brøndsted i: Overs. over Vidensk. selsk. virksomhed 1961-62, 1962, 103-22; Lisbet Balslev Jørgensen i: Enfamiliehuset (Danm. Ark.), 1979; Stanko Piplovic & Arsen Duplancic i: Vejsnik za arch. i hist. Dalmatinsku 80, 1987; Thorkel Dahl: Huse i Tibirke Bakker, 1989; Architectura 1993. Skolearb., tegn. (Kunstakad. Bibl., Nat.mus., Kbh., Byark., Split); breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Ida Haugsted (I.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.