Flemming Daastrup

Biography

Flemming Daastrup har gennem det meste af sit værk gjort brug af en relativt snæver motivkreds, hvori firkanten, f.eks. et vindue eller en port, er det tilbagevendende, strukturskabende element. Som modvægt til den statiske, arkitektoniske form benyttede han i sine tidlige billeder ofte hesten som udtryk for bevægelse eller fart. Senere blev det kasser, der vælter, og siden menneskefiguren, der repræsenterede denne bevægelse. D. arbejder især med billedopbygning og koloristisk udtryk, og hans mennesker skildres som anonyme personer i snævre rum. Han maler ekspressivt og har ved at variere en billedopbygning, der genfindes i hans grafik, opnået at raffinere sit udtryk ved hjælp af både kraftigere kolorit og bevægelse. Til tider synes det figurative helt at forsvinde, og man fornemmer en bevægelse mod abstraktionen.

Author: Anette Sørensen (A.Sø.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.