Hans Christian Ege

Biography

Hans Christian Ege indledte sit kunstneriske arbejde i slutningen af 1940rne med naturalistiske figurbilleder og opstillinger, men bevægede sig i løbet af 1950erne mod den ikke forestillende kunst. E. er en eksperimenterende kunstner med en produktion, der bl.a. omfatter billedtæpper i blandede materialer og teknikker, stoftryk, træskulpturer, objekter og collager. I E.s relieffer indsættes fundne ting og sager, f.eks. sten, i dybe, firkantede trærammer, hvis bundfarve er harmonisk afstemt med de tilhuggede, bemalede stens farver og placering.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.