Lili Ege

Biography

Lilli Ege interesserede sig tidligt for landskabsmaleriet, og det åbne landskab er et gennemgående tema i hendes produktion. Billeder fra 1950erne og -60erne er ofte pastost malede, med landskabets udbredte flader muret op med pensel og spatel i en stram, forenklet form som i Lundegårdens mark, 1961. E. betragter landskabet som et udgangspunkt, men arbejder sig fri af detaljerne, og det færdige billede fremstår mere eller mindre løsrevet fra det sete. Kompositionerne består af få og enkle billedelementer, en stribe himmel, en høj horisont, en antydet vej og skitserede el-master, generelt holdt i afdæmpede grønne, blå og okker nuancer. I nogle billeder giver en gestuspræget, ekspressiv behandling af billedfladen sammen med mørke skyformationer en dramatisk effekt, f.eks. Sort sky og Efterår. I senere billeder ses en smøre/skrabeteknik, der får motivet til at fremstå diffust med en lyrisk og meget nordisk stemning.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.