Vedel Egebæk

Weilbach information

Genealogy

Egebæk, Vedel Tave, *1910, maler. *9.8.1910 i Viborg. Forældre: Lærer i Viborg, senere rektor på Skaarup Statssem. Thomas Carl Pedersen E. og Helga Dagmar Ingeborg Jensen-Barch. ~28.5.1938 i Virum med Ellen Kirstine Jensen, *26.10.1914 i Oure på Fyn, datter af mejeribest. Jens Peter J. og Anna Suhr.

Biography

Vedel Egebæk maler fortrinsvis stramt komponerede landskabsbilleder, portrætter og figurkompositioner, hvor der tages udgangspunkt i naturen. Billederne viser et indgående studie af farvevirkningerne, hvor E. især har fordybet sig i problemerne omkring lysets virkning i det omgivende rum, både i landskabsbilleder og figurfremstillinger. E. har ud over oliemaleriet arbejdet med mosaikker og freskomalerier, arbejdsområder der bl.a. gennem samarbejdet med Ejnar Nielsen har styrket interessen for formens opbygning gennem farven. E. har dels gennem sin kunsthistoriske viden og pædagogiske aktiviteter inden for tegning, maling og kunstforståelse, dels som medstifter af og medarbejder ved seminariernes vandreudstilling været særdeles aktiv inden for både den praktiske og den teoretiske side af kunstformidling.

Education

Stud. 1929; Kolding Tekn. Sk. 1929; Tekn. Sk., Kbh. 1930; tegn. sommeren 1930 videreført på Afstøbningssaml., Stat. Mus. for Kunst; Filosofikum, Kbh. Univ. 1930; Kunstakad. Kbh., malersk. (Kræsten Iversen og Sig. Wandel) 1930-35, fresko- og mosaiksk. (Elof Risebye) 1935-38; studier på Acad. Julien og Acad. Scandinave, Paris 1931 og 1932; Stat. tegnelærerkursus, og Lærerhøjsk. et- årige kursus i formn. 1949; forelæsn. i kunsthist., Kbh. Univ. (Chr. Elling) 1954- 55.

Travels

Paris 1931-33, 1939, 1948 Holland, Belgien 1933; Tyskland, Italien, England 1935; Sverige 1936-37; derefter adsk. rejser og ophold i flere europæiske lande 1960-75.

Occupations

Medarb. hos Ejnar Nielsen ved mosaikudsmykn. i portloftet, Stærekassen, Kbh. 1936; sem.lærer, senere lektor i tegn., maling og kunstforståelse på Kbh. Dag- og aftensem. 1949-79; medstifter af og medarb. ved Sem. vandreudst. 1954- 65.

Scholarships

Hagemanns Kollegium 1931-35; Serdin Hansens Pr. 1937, 1940; Ronge 1938; Hertzogs Pr. 1951; Charl.borg Udst.kom., 2 gange.

Exhibitions

Charl. Forår 1934, 1936-43, 1945-46, 1952-55; Charl. Eft. 1940. Separatudstillinger: Ålborg 1935; Vejen 1936; Kunstforen., Haderslev 1936; Kbh. 1942-43, 1947, 1948; Charl.borg 1945, 1948, 1950, 1956; Skive Sem. 1960.

Artworks

Hune Kirkegård (1934); Køer i grøn klit (1936); Dante og Vergil ved Acheron (Serdin Hansens Pr. 1937); Ved det store vindue (Serdin Hansens Pr. 1940); Haven (udst. 1942); Getsemane (Hertzogs Pr. 1951); En barnets dag, (vægudsmykn., fresko, 1961, Gent. Børnehave); Portræt af amtmand, kammerherre Poul Holck (1963, Randers Amtsråd); Portræt af sem.rektor Valdemar Kristensen (1979, Kbh. Dag- og Aftensem.).

Literature

Aarhus Stiftstid. 20.11.1946; Demokraten, Aarhus, 10.3.1949.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.