Niels Eigtved

Literature

F. Meldahl: Frederiksk. i Kjøbenhavn, 1896; samme: Det kgl. Akad. for de skjønne Kunster 1700-1904, 1904, 28-47; O. v. Munthe af Morgenstierne: N. E., Oberst og Hofbygm., 1924; Chr. Elling: Slotte og Herregaarde i Barok og Rokoko, 1928; samme: Palæer og Patricierhuse fra Rokokotiden, 1930; samme: Documents inédits concernant les Projets par A.J. Gabriel et N.-H. Jardin pour l'Église Frédéric à Copenhague, 1930; samme: Holmens Bygn.hist., 1932, 64f., 114f.; samme: Da. Borgerhuse, 1943; samme: Chr.borg-Interiører, 1944; samme: Amalienborg-Interiører, 1945; samme i: Komediehuset paa Kgs. Nytorv, 1948, 27-40; Tove Clemmensen og M.B. Mackeprang: Chr. IXs palæ på Amalienborg 1750-1906, 1956; P. Hirschfeld: Herrenhäuser und Schlösser in Schlesw.-Holst., u. st. 1959; Knud Voss: Bygningsadm. i Danm. under Enevælden, 1966; J. Steenberg: Fredensborg Slot, 1969; Knud Voss: Arkitekten N. E., 1971 (litt.fortegn.); John Erichsen: Frederiksstaden, 1972; Amalienborg, 1973; Hakon Lund i: Chr.borg Slot I, 1975; Danm. K., Kbh. 1975-; John Erichsen i: Asiatisk Plads, 1973; Jens Fr. Nørbæk: Marmorbroen, 1978; John Erichsen i: Festskr. til Olaf Olsen, 1988, 315-28; Sys Hartmann i: Vallø, 1988; Inge Mejer Anthonsen: Prinsens Palais, 1992. Periodika: Fr. Schiøtt i: Fra Arkiv og Mus. 1, 1899-1902, 1-30; Fr. Weilbach i: Pers.hist. Tidsskr. 8. rk. V, 1926, 62-69; Fr. Weilbach i: Ark. M., 1927, 159-74; Chr. Elling smst., 1928, 237- 55; Fr. Weilbach i: Ark. U., 1931, 256; Chr. Elling i: Kunstmus. Aarsskr., 1933, 34, 241-51; Arne Finsen i: Tilsk., 1933, I, 124-28; Chr. Elling i: Fra Holbæk Amt, 1934, 137-61; samme i: Artes, 1937, 107-81; 1938, 116-29; 1939, 59-94; samme i: Hist. Medd. om Kbh. 1938, 66-68; samme i: Kulturminder, 1940-41, 133-40; Jean Anker i: Hist. Medd. om Kbh., 1944-46, 85-144; Berl. Tid. 20.6.1942 (V. Hermansen); Bredo L. Grandjean i: Ark, 1957, 252f; H. Lund i: Kunstindustrimus. Virksomhed 1964-69, 1969, 15-50; samme i: Hafnia 1970, 65-80; Hanne Raabyemagle i: Architectura, 1983, 9-50; P. Wagner smst., 1991, 54-65.

Author: Hakon Lund (Ha.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.