Niels Eigtved

Occupations

Kond. hos C.F. Pöppelmann, Warszawa 1726; sekondløjtn. i det sachsisk-polske ing.korps 1730; dansk løjtn. 1732; kapt. i ing.korpset 1735; oberstløjtn. 1742; oberst 1749; hofbygm. ved de kgl. bygn. Jyll.-Fyn 1735; medl. af bygningskom. og ledende ark. på Chr.borg 1742; kirkeinsp. for Kbh., Kronborg, Antvorskov, Vordingborg og Tryggevælde rytterdistr. 1745; tilsynsfør. for det ældre kunstakad. 1748; dir. for Kunstakad. Kbh. 1754.

Author: Hakon Lund (Ha.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.