Wilhelm Wils

Biography

Wilhelm Wils' kunstneriske udvikling blev påvirket af mødet i de tidlige år med Aksel Jørgensen, hvis beskrivelser af mennesker fra samfundets lavere sociale lag fik betydning for motivalg og farver. Også P.A. Schou fik indflydelse på W.s arbejder, idet han gennem ham stiftede bekendtskab med værker af franske kunstnere som Renoir, Degas og Toulouse-Lautrec. W. arbejdede en periode sammen med Aksel Jørgensen på udsmykningen af forlystelsesetablissementet Lorry, men var først og fremmest staffelimaler med en bred motivkreds, bl.a. fra datidens København. Endvidere fremhæver en række portrætter W.s evne til med spontane, brede penselstrøg, kontureringer og utraditionelle synsvinkler at indfange det karakteristiske hos modellen. W.s tidlige motiver blev hentet i storbyens forlystelsesliv, natcafeer og varieteer. De er malet i en ekspressiv stil med kraftige penselstrøg og mættede grønne, røde og blå farvenuancer med en motivopfattelse og farveholdning, der kan minde om Aksel Jørgensen. Motiverne var de mennesker der færdedes i de storkøbenhavnske natbeværtninger, f.eks. Cafédans, hvori virkningen ligger dels i bevægelsen hos det dansende par, dels i roen hos parret ved cafébordet. I andre billeder fremhævede W. med social indføling, gennem brug af suggestive, glødende farver og let melankoli, den blanding af lidenskab, angst og ulykke, der var en del af det barske miljø. W. malede fra begyndelsen af 30erne en række billeder med religiøse motiver. Efter at være konverteret til katolicismen var det denne emnekreds og motiver fra Dyrehavsbakken, hvor han yndede at færdes, der kom til at præge hans værk. W.s landskabsbilleder er som hans øvrige produktion kendetegnet af stor enkelhed. Han var blandt de kunstnere, der mellem 1915 og 1920 førte dansk kunst frem mod modernismen.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.