Ejnar Eising

Biography

Ejnar Eising er i Danmark en fremtrædende repræsentant for den goetheanistiske kunst, der tager sit udgangspunkt i Goethes æstetik og Rudolf Steiners videreudvikling heraf i det første Goetheanums kuppelmaleri. E. var i Danmark den første, der raderede i glas, og han introducerede antroposofisk møbelkunst. E.s ungdomsværker bestod mest af landskabsmalerier, koloristisk vidtspændende fra billeder i mættede, intenst glødende farver til værker i dæmpede jordfarver. Siden gik E. over til skovbilleder fra Tisvilde og omegn, hvor det fladebetonede rykkede i forgrunden. Gennem en stadig større frigjorthed over for den fysiske verden tonede efterhånden det kosmisk/åndelige aspekt igennem, til udviklingen kulminerede i en lang række religiøse malerier. I denne senere fase lader E. farven strømme friere, og figurerne opstår dynamisk ud af farven. E.s maleri viser en stærk formsans og musikalitet samt et udpræget koloristisk talent. Endvidere formår han at give figurerne udtryk ved hændernes bevægelse og den indbyrdes kommunikation. Ud fra farvernes væsen og egendynamik skaber E. kraftfulde, dramatiske og rytmiske værker, idet han fører os bort fra den materielle verden og lader betragteren ane et oversanseligt univers.

Author: Sten Hartung (S.Ha.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.