Maja Lisa Engelhardt

Biography

Maja Lisa Engelhardt har siden 1981 boet i Asger Jorns tidligere hus i Colombes uden for Paris, men hendes billeder næres fortsat først og fremmest af stærke naturoplevelser, hun modtog under sin opvækst ved Sejrøbugten. E. begyndte først at udstille i 1985, 29 år gammel, trods det at hun meget tidligt var begyndt at arbejde med tegning og maleri. Hendes første udstilling betød til gengæld et helt usædvanligt gennembrud. E.s billeder rummer af og til forestillende fragmenter, f.eks. et klæde, en tornekrone eller en gruppe træer, der har sit udgangspunkt i de århundredgamle ege ved Skejten på Lolland, en lokalitet, der i starten af 1990erne har givet nyt stof til E.s malerier. E.s udtryksform er hovedsagelig abstrakt. Men at det altid er erindringsbilledet af det danske landskab, der er igangsættende, fornemmes i det stærkt naturbundne arbejde med lyset, i den mættede, rige farveskala og i farvestoffets vekslende struktur, der spænder fra det fast murede over skitserende og skriblende partier til det disede, næsten vægtløse.

Author: Hanne Abildgaard (H.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.