Wilhelm Xylander

Biography

Wilhelm Xylanders slægt stammede fra Bayern, og det var derfor naturligt for ham at søge til Tyskland, hvor han som ung arbejdede som dekorationsmaler i Hamburg. Derefter tog han til München, hvor han uddannede sig kunstnerisk hos morbroderen, Chr. Morgenstern, der var en kendt maler. W. specialiserede sig i marinemaleri og måneskinsstykker med forbillede i ældre hollandsk malerkunst, særlig Aert van der Neer. Desuden var han stærkt begejstret for Rembrandt. X.s malerier er mørke med betoning af det dramatiske, ofte storladne panorama, inspireret af Claude le Lorrain. Med sit mangeårige virke i udlandet tilpassede X. sig et formsprog, som var i harmoni med de internationale modestrømninger. Hans arbejder fra Skagen er mørke, ganske effektfulde studier. X. var stærkt optaget af kunst og har, foruden at testamentere guldaldermalerier til Statens Museum for Kunst, stiftet et uddannelseslegat.

Author: Elisabeth Fabritius (E.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.