Gorm Eriksen

Exhibitions

KE 1969-71; KP 1970-71; Charl. Forår 1970-72; DK-70 1970- 72; Den flexible 1973-90 (medl. fra 1974); Charl. Eft. 1977; Gal. Arbetet, Malmö 1974; Det da. landskab, Nordjyll. Kunstmus. 1981; Omkring Linien, Fyns Kunstmus. 1983; Huset i Asnæs 1989; Vejen Mus. 1990; Sønderjyll. Kunst og Kulturcenter 1990; Gal. 53 1990; Gal. NB, Viborg 1991; Die 9. Heider Kunst- und Kulturwochen, Tyskland 1991; Den gyldne orgeltone i nord. kunst 1992. Separatudstillinger: Hverdagsbilleder, Gal. Mønten, Kbh. 1972; Gal. Unicorn 1973-74, 1979; Gal. JB, Kbh. 1982-84, 1986, 1988, 1990-91; Nationalbanken 1989; Centre Culturel-Vence 1990; Gal. Knud Grothe, Charll. 1991; Gal. Gåsepigen, Ålborg 1992; Æglageret, Holbæk 1993.

Author: Peter S. Meyer (P.S.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.