Johannes Exner

Weilbach information

Genealogy

Exner, Johannes, *1926, arkitekt. *25.3.1926 i Hald ved Viborg. Forældre: Præst, senere provst Gustav Johan Adolf E. og Gunild Holt. ~30.5.1952 i Pedersborg med ark. Inger Augusta Würtzen (se Exner, Inger), *20.8.1926 i Randers, datter af fabrikant Frederik Emil W. og Anna Simone Marcussen.

Biography

Education

Stud. Randers Statssk. 1945; Landbohøjsk., Kbh. 1945-48; Kunstakad. Kbh., ark.sk., afg. 1954. Ansættelser: Hos Vilh. Lauritzen 1953- 56.

Travels

Se Inger Exner; desuden Moambique som leder af gr. med henblik på udarb. af rapport om og forslag til restaur. af hovedstaden.

Occupations

Se Inger Exner; desuden ans. hos Mogens Koch 1956- 63. Undervisn.ass. Kunstakad. Kbh., Mogens Koch, restaur.afd. 1957-64; lektor og leder af restaur.afd., Ark.sk., Århus fra 1965; prof. smst. 1984; medl. af Det særlige Kirkesyn 1958, af Det særlige Bygningssyn 1983-87, af Stat. Bygn.fredningsfond 1983-87, af Århus Komm. udv. for bygn.- og miljøbevar. 1968, fmd. for samme 1974-86; medl. af Akad.rådet fra 1983; fmd. for Akad.rådets udv. for kunst i kirker 1968-81; medl. af styrelsen for den da. ICOMOS kom. og af sammes internat. Training Com. vedr. restaur.udd.

Scholarships

Se Inger Exner; desuden T.H. Larsens rejselegat 1958.

Exhibitions

Se Inger Exner.

Artworks

Se Inger Exner. Prosa: Se Inger Exner.

Literature

Se Inger Exner.

Author: Kim Dirckinck-Holmfeld (K.D.-H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.