Johannes Exner

Occupations

Se Inger Exner; desuden ans. hos Mogens Koch 1956- 63. Undervisn.ass. Kunstakad. Kbh., Mogens Koch, restaur.afd. 1957-64; lektor og leder af restaur.afd., Ark.sk., Århus fra 1965; prof. smst. 1984; medl. af Det særlige Kirkesyn 1958, af Det særlige Bygningssyn 1983-87, af Stat. Bygn.fredningsfond 1983-87, af Århus Komm. udv. for bygn.- og miljøbevar. 1968, fmd. for samme 1974-86; medl. af Akad.rådet fra 1983; fmd. for Akad.rådets udv. for kunst i kirker 1968-81; medl. af styrelsen for den da. ICOMOS kom. og af sammes internat. Training Com. vedr. restaur.udd.

Author: Kim Dirckinck-Holmfeld (K.D.-H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.