Ole Falkentorp

Weilbach information

Genealogy

Falkentorp, Johannes Oluf Ole, 1886-1948, arkitekt. *18.2.1886 i Kbh., ?21.8.1948 i Tranebjerg, Samsø, begr. på Langør Kgrd. smst. Navneskift fra Jensen 1899. Forældre: Ark., senere professor, kgl. bygn.insp., etatsråd Albert Christian J. og Caroline Sophie Nebelong. ~1 med senere prokurist Hella Cecilia Mørch, *16.9.1898 i Kbh., ?9.8.1952 smst., datter af maskinm. Aksel M. og Hedvig Winther. Ægteskabet opl. ~2° 10.2.1928 på Fr.berg med Inger Johanne Frede Elisabeth Gregersen, *17.2.1904 i Kbh., ?9.4.1952 smst., datter af civiling., senere dir. Gunnar G. og mag.art. Johanne Salomon.

Biography

Ole Falkentorp var søn af en arkitekturprofessor og voksede op i et hjem, hvor de historiske stilarter blev dyrket intenst. Dette var muligvis en medvirkende årsag til, at han fra sin pure ungdom var imod autoriteter og akademisme. Han foretrak en praktisk håndværkeruddannelse og satte aldrig sine ben på Akademiet. Derimod var han et aktivt medlem af Den fri Architektforening fra starten i 1911 og ytrede sig både i fag-og dagspresse om aktuelle, faglige emner. Han var i en periode ansat på en af tidens bedste lærepladser, Statsbanernes tegnestue hos overarkitekt Wenck. Her mødte han bl.a. Carl Petersen og Povl Baumann, som han senere samarbejdede med. F.s tidlige bygninger og projekter afspejler tidens nyklassicistiske og rationelle arkitektursyn, men med et værk som Ved Vesterport byggede han et af de første modernistiske huse i landet og brød næsten helt med dansk byggetradition. Det er et stålskelethus, beklædt med kobber, og beslægtet med den langt senere curtain-wall arkitektur. F.s andet store værk, Hotel Astoria er et langt, smalt hus, støbt i beton, med glasarealer i tynde stålrammer mod banegårdspladsen, et halvcirkulært trappetårn på den ene gavl og med en funktionel og gennemtænkt indretning. Huset er et fint eksempel på den tidlige funktionalisme i Nordeuropa.

Education

Tekn. Sk., Kbh. i 3 år; murersv. 1905.

Travels

Som murersv. gennem flere lande 1905- 06.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Den fri Architektforen. udst. 1915; KE 1920; endv. udst. i Berlin og London.

Artworks

Ombygn. af Nybrogård, Lyngby (1913-14, s.m. Ejler Boserup); ombygn. af villa på Chr.v., Ordrup (som foranstående); 4 villaer på Henningsens Allé nr. 58, 60, 66 og 68, Gent. (1919); Skand. Frøkompagni (senere Henkel), Carl Jacobsensv. 29-37, Kbh. (1918-19, s.m. F. Freese); boligkarreen Classens Have, Kbh. (1924, s.m. Carl Petersen, Povl Baumann og Peter Nielsen); avlsgården Conradsfeldt (1918-19); avlsgården Breinholt ved Struer (1920rne); avlsgården Frihedslund ved Sæby; avlsgården Falkenhøj ved Sæby; villa på Dalgasv., Kbh. (1924); kontorbygn. Ved Vesterport, Kbh. (1930-32, s.m. Povl Baumann); villa på Kastanjev. 7, Rungsted (1933); Hotel Astoria, Banegårdspl., Kbh. (1934-35); Hornbæk Badehotel (1934-35); boligbebyg. Bremergården, Kbh. (1936-37); Enggården, Kbh. (1936-37); Hammelstrupgård, Kbh. (1938-39); Kongens Vænge I og II, Kbh. (1938-39); Andebakkegården, Kbh. (1941-42); kontorhus Skt. Annæ Palæ, Kbh. (1943-44); Hotel Codan, Skt. Annæ Pl., Kbh. (1948-50, s.m. Ole Buhl og Harald Petersen). Projekter: Frihedsstøttens genoprejsning (1911, s.m. Carl Petersen); H.C. Andersen monument (1938, 1.pr. s.m. Mogens Lassen og C.Th. Sørensen).

Literature

Ark. M. 1935, 191-96 (Hotel Astoria); 1936, 141, 157 (Ved Classens Have); 1950, 11f, 173-177 (Hotel Codan); Ark. U. 1948, 181f (nekr.); Ark.tur 1979, 314, 330 (Ved Vesterport); Jørgen Sestoft: Arbejdets bygn. (Danm. Ark.), 1979; Hakon Lund i: Magtens bolig (Danm. Ark.), 1980; Troels Andersen i: Cras XXXI 1982, 53-67; Karin Kryger: Frihedsstøtten, 1986, 125f, 135f, 141, 145. Tegn. (Saml. af Ark.tegn., Kunstakad. Bibl., Kbh.).

Author: Jette Lokvig (J.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.