Ole Falkentorp

Biography

Ole Falkentorp var søn af en arkitekturprofessor og voksede op i et hjem, hvor de historiske stilarter blev dyrket intenst. Dette var muligvis en medvirkende årsag til, at han fra sin pure ungdom var imod autoriteter og akademisme. Han foretrak en praktisk håndværkeruddannelse og satte aldrig sine ben på Akademiet. Derimod var han et aktivt medlem af Den fri Architektforening fra starten i 1911 og ytrede sig både i fag-og dagspresse om aktuelle, faglige emner. Han var i en periode ansat på en af tidens bedste lærepladser, Statsbanernes tegnestue hos overarkitekt Wenck. Her mødte han bl.a. Carl Petersen og Povl Baumann, som han senere samarbejdede med. F.s tidlige bygninger og projekter afspejler tidens nyklassicistiske og rationelle arkitektursyn, men med et værk som Ved Vesterport byggede han et af de første modernistiske huse i landet og brød næsten helt med dansk byggetradition. Det er et stålskelethus, beklædt med kobber, og beslægtet med den langt senere curtain-wall arkitektur. F.s andet store værk, Hotel Astoria er et langt, smalt hus, støbt i beton, med glasarealer i tynde stålrammer mod banegårdspladsen, et halvcirkulært trappetårn på den ene gavl og med en funktionel og gennemtænkt indretning. Huset er et fint eksempel på den tidlige funktionalisme i Nordeuropa.

Author: Jette Lokvig (J.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.