Niels Peter Feilberg

Biography

Niels Peter Feilberg arbejdede foruden med maleri også med tegning og grafik. Han var i sine malerier først og fremmest inspireret af sine ophold i Italien. I sine sidste år gjorde han sig fordelagtigt bemærket gennem en række billeder fra italienske byer, især af gader og bygningsværker, som var følsomt, stilfærdigt og naturalistisk gengivet. I disse arbejder var koloritten mild og lysende, domineret af grå og okkergule toner.

Author: forfatternavn ukendt (Red.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.