Ludvig Fenger

Education

Stud. 1852; i murerlære 1853, svend 1854; tegnede hos G.F. Hetsch vintrene 1853-54; Kunstakad. Kbh., perspektivkl. 1853, ark.sk. 1859, lille sølvmed. 1861, st. sølvmed. 1863, lille guldmed. 1864, st. guldmed. 1866 (et landarsenal). Ansættelser: Hos M.G. Bindesbøll, Th. Sørensen og H.Chr. Hansen (kond. på Landbohøjsk. 1853-58); hos Ferd. Meldahl (kond. på Alnarp Landbrugssk., Skåne 1857-61).

Author: Sys Hartmann (S.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.