Nina Ferlov

Exhibitions

Charl. Forår 1970, 1972-76; Charl. Eft. 1977-78; Tekn. Inst., Kbh. 1976; Da. Kunsthåndv. Landssammenslutn. 1977; Nord. Textiltrien. 1979-80; Gal. Olsen, Fr.cia 1979; Da. Designkavalkade, Kunstindustrimus. 1980; Fynske Kunsthåndv. 1981, 1984, 1986; Vestjyll.udst. 1983; Å-udst. 1983; Da. Kunsthåndv. i Californien, Berkeley Art Center 1983; Da. Kulturdage, Kirgisien 1984; Frit Felt, Meyers Gal., Esbjerg 1987; Stavnsbåndet, Fynske Kunsthåndv., Gl. Estrup Landbrugsmus. m.fl. 1988-91. Separatudstillinger: Gal. Schiang, Odense 1973; Alleshave, Asperup 1974; Billund Centeret 1976; Stensalen, Kunstindustrimus. 1978; Gal. K for Kunsthåndv., Kbh. 1985; Omkring Sortehavet, Brandts Klædefabrik 1989.

Author: Lisbeth Tolstrup (L.T.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.