Harald Hansen

Weilbach information

Genealogy

Hansen, Harald Hans Vilhelm, 1890-1967, maler. *18.12.1890 i Kbh., ?30.6.1967 smst., begr. smst. (Fællesgrav, Bispebjerg Kgrd.). Forældre: Snedkerm. Peder H. og Fanny Elisabeth Olsen. ~1° 21.10.1917 i Kbh. med Gytha Prior, *24.11.1893 i Ordrup, ?18.7.1953 på Fr.berg, datter af børstjener Andreas P. (navneskift fra Larsen 1905) og Jacobine Amalie Jensen. Ægteskabet opl. ~2° 13.1.1923 i Kbh. med maleren, senere mag.scient., dr.h.c. Henny Plenge (Henny Harald Hansen), *18.4.1900 smst., ?12.10.1993 smst., datter af fuldmægtig, senere kontorchef Vilh. Antonius P. og Ingeborg Riise. Ægteskabet opl. 1944. ~3° 8.8.1945 på Fr.berg med sekr. Susanna Elisabeth Baumann, *16.1.1914 i Kbh., ?11.7.1986 smst., datter af kontorchef Ove Raimund B. og Janet Galloway.

Biography

Harald Hansen gik på Akademiet i en af de mest hektiske perioder i 1900-tallets danske kunst, da den internationale modernisme kom til landet og satte sit præg på de unge kunstneres arbejder. H.s noget tunge, akademiske stil afløstes hurtigt af store, enkle og monumentale kompositioner med spydkastere, ryttere, akrobater og stangspringere, karakteristiske eksempler på tidens interesse for dynamik og bevægelse. Hans udprægede sans for en kompositions monumentale virkning, ret enestående for hans generation, belønnedes allerede fra midten af 1920rne med en række store, dekorative opgaver. Inspireret af J.F. Willumsens akvareller, malede han fra slutningen af 1920rne til omkring 1960 en række bjerglandskaber, skildret med vægt på såvel de store flader, som liniernes virkninger. Den følsomme og lyriske side i hans personlighed kom til udtryk i landskabsbillederne fra de mange rejser i udlandet, fra Asserbo Plantage og Anholt, hvor det umiddelbart sansede naturindtryk er indfanget. I sine senere år blev han en værdsat portrætmaler for kongehuset og erhvervslivet. Allerede fra 1920rne blev hans motivkreds fastlagt og bortset fra de tidligste år var han, kunstnerisk set, isoleret fra sin samtids internationale strømninger.

Education

Malersv. 1909; Tekn. Sk., Kbh. (H. Grønvold); Kunstakad. Kbh. jan. 1908 (P. Rostrup Bøyesen, L. Tuxen, Viggo Johansen), afg. maj 1915.

Travels

Tyskland, Schweiz 1910; Tyrol 1921, 1923, 1927; Italien 1923; Frankrig 1926; Norditalien 1927; Holland, Belgien, Frankrig 1928; Persien, Tyrkiet, Grækenland 1932-33; Jugoslavien og Grækenland 1937; Vestgrønland 1953; Østgrønland 1956.

Occupations

Censor for KE 1917-18; Assistent på Kunstakad. Kbh., forsk. 1919-20; medl. af Unionalens arb.udv. 1931; af Den frie Udst. best. 1932-35; fmd. for Malende Kunstneres Sammenslutn. 1936-42.

Scholarships

Raben-Levetzau 1915-16; Hielmstierne-Rosencrone 1915-16; Akad. 1917, 1921, 1925, 1928; Bielke 1918-19; Eckersberg Med. 1934; I.R. Lund 1936.

Exhibitions

Unge Kunstneres Forb., Kbh. 1909; KE 1914-15, 1917, 1921; Charl. Forår 1916; Den frie Udst. 1917-29, 1931, 1933-37, 1939-59, 1961-68 (retrosp.) (medl. fra 1919); Nyere da. Kunst, Liljevalchs, Sth. 1919; Unionalen, Sth. 1927; Da. Nat. Exhib., Brooklyn Mus. 1927; Da. målarkonst, Helsingfors Konsthall 1928; Det da. Kunststævne, Forum 1929; Den da. Kunstudst., Oslo 1931; Unionalen, Kbh. 1931; Nyere da. mal., vandreudst. i Tyskland 1932; Den fynske Forårsudst. 1932; da. udst., Amsterdam 1934; Rundskueudst., Charl.borg 1936; Mit bedste Kunstværk, Stat. Mus. for Kunst 1941; Den off. da. Kunstudst., Oslo 1946; Da. konst från Skovgaard till Heerup, Vikingsberg Konstmus., Helsingborg 1970; Konstneren ser på arbetaren, Arkiv för Dek. Konst, Lund 1975; Kunst på muren, Nikolaj, Kbh. 1989. Separatudstillinger: Den frie Udst. bygn. 1916 (s.m. Andreas Friis og Stefan Viggo Pedersen); Chr. Larsens Kunsthdl., Kbh. 1920; Kunsthallen, Kbh. 1928; Kunstforen., Kbh. 1931; Bachs Kunsthdl., Kbh. 1938, 1941; Århus Kunstgal. 1958, 1960, 1963; Aalborg Kunstgal. 1965.

Artworks

Spydkastere (1916); Ryttere (1918); Røveren kommer til Paradis (1918); Skrænten mellem Hundested og Kikhavn (1919, Aabenraa Mus.); Hune Kirke (1920, Aarhus Kunstmus.); Gletscheren (1921, Stat. Mus. for Kunst); Aften i Kärnten (1921, Storstrøms Kunstmus.); Robillede (1923, Da. Studenters Roklub); Banderillos (1926, Fyns Kunstmus.); Solsikker (1926, Nordjyll. Kunstmus.); Tyrol (1927-29, Ingrid Jespersens Sk., Kbh.); Gøksu jernbanebro (1932, Eckersberg Med.); Jævndøgnsstormen (1935-39); Vasketøj på gårdspladsen (udst. 1938, Haslev Gymn.); Ved stålovnen (1944); Jernstøberi (1952-53); Storøen ved Umanak (1953, Dronn. Ingrid); Kong Fr. IX og Dronn. Ingrid om bord på Dannebrog (1954-55, Det da. Hus, Paris, tilh. Statsmin.); Kong Fr. IX (1958, Den kgl. Livgarde); Maleren Elof Risebye (udst. 1961); Kong Fr. IX (1960, The Buffs, London); Syæsken i døren (1962). Udsmykninger: Stærekassen, Det kgl. Teater, kuplen (1930); Tjørnegaardssk., Gent., forhallen (1932); Sønderborg Rådhus, byrådssalen (1932-34); Handelshøjsk., Kbh., auditorium (1940); endv. arb. i Kobberstiksaml.; Kunstindustrimus. (plakater); Skissernas Mus., Lund.

Literature

Georg Nygaard i: Skønvirke, 1927; Vore Damer 25.9.1928 (interv.); Berl. Tid. 23.11.1928; 19.2.1931 (Th. Oppermann); 28.5.1933; 11.2.1960 (interv.); 13.3.1961 (interv.); 3.7.1967 (nekr.); Dag. Nyh. 4.2.1931 (J. Sthyr); 25.11.1931 (Sig. Schultz); 6.3.1933 (interv.); 14.2.1960 (interv.); Pol. 4.2.1931; 5.2.1931; 6.2.1931; 7.2.1931; 22.9.1932; Leo Swane i: Tilskueren, I, 1931; Sig. Schultz: H.H., 1937; Nat.tid. 18.2.1940 (interv.); 24.2.1941 (Sig. Schultz); samme: H.H.s tegn., 1941; Ekstrabl. 9.3.1943; 9.9.1943; Inf. 5.3.1955; 7.3.1955; 8.3.1955; 15.3.1955; 25.3.1955; Berl. Aften 11.2.1960 (interv., Harald H. Lund); Aarhuus Stiftstid. 18.2.1960; Marianne Brøns i: Signum, 4, 1962; Sig. Schultz i: Den frie Udst., kat. 1968 (nekr.); Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991; Birgitte Rahbek: Henny Harald Hansen, 1992. Breve (Det kgl. Bibl. og Kunstakad. Bibl., Sig. Schultz' Saml.).

Author: Inge Vibeke Raaschou-Nielsen (I.V.R.-N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.