Harald Hansen

Biography

Harald Hansen gik på Akademiet i en af de mest hektiske perioder i 1900-tallets danske kunst, da den internationale modernisme kom til landet og satte sit præg på de unge kunstneres arbejder. H.s noget tunge, akademiske stil afløstes hurtigt af store, enkle og monumentale kompositioner med spydkastere, ryttere, akrobater og stangspringere, karakteristiske eksempler på tidens interesse for dynamik og bevægelse. Hans udprægede sans for en kompositions monumentale virkning, ret enestående for hans generation, belønnedes allerede fra midten af 1920rne med en række store, dekorative opgaver. Inspireret af J.F. Willumsens akvareller, malede han fra slutningen af 1920rne til omkring 1960 en række bjerglandskaber, skildret med vægt på såvel de store flader, som liniernes virkninger. Den følsomme og lyriske side i hans personlighed kom til udtryk i landskabsbillederne fra de mange rejser i udlandet, fra Asserbo Plantage og Anholt, hvor det umiddelbart sansede naturindtryk er indfanget. I sine senere år blev han en værdsat portrætmaler for kongehuset og erhvervslivet. Allerede fra 1920rne blev hans motivkreds fastlagt og bortset fra de tidligste år var han, kunstnerisk set, isoleret fra sin samtids internationale strømninger.

Author: Inge Vibeke Raaschou-Nielsen (I.V.R.-N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.