Henrik Flagstad

Weilbach information

Genealogy

Flagstad, Carl-Henrik, *1939, maler, grafiker og tegner. *31.5.1939 i Berlin. Forældre: Hildebrand Olthuis og skuespilleren Gerda Kirstine Erasmine Flagstad. ~23.7.1969 i Præstø med maleren Charlotte Brüel, *28.4.1945 i Hillerød, datter af keramikeren Axel B. og Tove Elisabeth Leidersdorff.

Biography

Henrik Flagstad er bedst kendt for sine bidrag til Politikens rubrik Dagens Tegning. Her har han gennem 1970erne og 1980erne fastholdt sine personlige kommentarer til aktuelle emner lige fra børns vilkår til dansk flygtningepolitik. Som bladkunstner betjener han sig af et utvetydigt symbolsprog, der for det meste taler med alvorlige toner, men af og til også med tung, burlesk humor. Indtil ændringen af avisens trykketeknik i slutningen af 1980erne udførte F. sine motiver i en form for original avisgrafik, zinkografi eller "krattere", som han selv kalder disse arbejder. F. skabte i slutningen af akademiårene flere store udsmykninger. Blandt andet gavlmaleriet Den blå mur i Brande, 1968, og en murudsmykning med natursten og jernfigurer på Højdevangens Skole, 1969-70, begge bestilt af Statens Kunstfond.

Education

Kunsthåndværkersk., Kbh. 1956-60; Kunstakad. Kbh., malersk. (Søren Hjorth Nielsen) 1962-69.

Travels

N.Y. og Paris 1975; Tanzania 1977; Peking 1982; London 1987; Moskva 1989, 1990, 1991.

Occupations

Tegner på Pol. 1964 og fra 1973.

Scholarships

Aug. Schiøtt 1963; Gerda Iversen 1965, 1968; J.R. Lund 1967, 1972-73; Stat. Kunstfond 1969, 1972, 1976-77, det 3-årige stip. 1977; Bielke 1970; Rigenstrup 1971; Den gyldne tegnestift; Haslund 1992.

Exhibitions

KE 1965-67; Charl. Forår 1966-69; Decembristerne 1969-73, 1975, 1977-79, 1981-93; Da. Grafikere 1985; Trykkerbanden 1976-77, 1980-81, 1983, 1986; Da. Bladtegnere, Nordjyll. Kunstmus. 1980; De tegner Politiken, Haderslev Bibl. 1980. Separatudstillinger: Næstved Kunstforen. 1969; Gal. Birkdam, Kbh. 1977; Today's Drawing, Kunstnernes Hus, Moskva 1991.

Artworks

Maleri: Ting (1965, Glamsbjerg-Vestfyns Gymn.); Skelby billede, garagen (1971, Brædstrup Sygehus); Skelby billede (1971, smst.). Tegninger og grafik: Ill. til Doris Lessing: Katte især, 1977; tegn. og grafik til Pol.; repr. i Kobberstiksaml. Udsmykninger: Plankeværk bag Blegdamshospitalet (1967, s.m. 7 andre akademielever); Den blå mur, Brande (gavlmal., 1968, forsv.); Højdevangssk., Amager, gymnastikhallens ydermur (1969-70); Eftersk. Solbakken, Skælskør (7 grafiske blade, 1976); Fr.cia-Middelfart Handelssk., Erritsø (20 grafiske blade, 1976). Skriftlige arbejder: King Kong kusse i: Decembristerne, kat. 1988; Dag-blad-bog, 123 krattere fra 80erne, 1989; Today's Drawing, 1991.

Literature

Anders Kirkegaard i: Kunst, 6, febr.1963, 134-37; samme i: Decembristerne, kat. 1983, 26f; Virtus Schade i: Paletten 4, 1967, 54; Bertel Engelstoft i: De tegner Politiken, Haderslev Bibl. 1980; H.E. Nørregård-Nielsen: Avisens håndskrift, 1983; Bent Irve (red.): Da. Grafik gennem 25 år, 1985.

Author: Eva de la Fuente Pedersen (E.F.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.