Peter Fournais

Weilbach information

Genealogy

Fournais, Peter André, *1934, arkitekt. *14.2.1934 i Gent. Forældre: Ark. Svend F. og Inger Marie Jensen. ~21.7.1961 i Bagsværd med afd.leder Karen Schlüntz, *23.3.1939 i Terndrup, datter af læge Knud Albert S. og Lili Ellen Erreboe Pedersen.

Biography

Peter Fournais oprettede egen tegnestue straks efter endt uddannelse sammen med studiekammeraten Ole Brandstrup-Jensen. Et af de mest interessante byggerier fra den tidlige periode er Siemens Hovedsæde, der er opført i beton og med sin karakteristiske, næsten skulpturelle bygningsform markerer sig blandt andre fritliggende bygningsanlæg i parkagtige omgivelser i det dengang nyudlagte erhvervsområde. Huset er senere blevet udvidet til det dobbelte. F. har overvejende arbejdet med boligbyggeri, både privat, socialt og andelsbyggeri med tilhørende fælleshuse og børneinstitutioner. Der er lagt vægt på de enkelte boligers funktion og udseende, såvel som på bebyggelsernes samspil med de omgivende friarealer. Her kan nævnes Ternehaven i Roskilde, hvor de rødgule murede rækkehuse med røde tagsten er lagt ud omkring en fælles grønning og sø, og Mikkelborg Park i Hørsholm, hvor 3-4 etages boligblokke opført i lysegule sten med røde tegltage, hvide vinduespartier og altanpartier i træ bugter sig på en skrænt bag rækker af store træer.

Education

Stud. fra Herlufsholm 1953; Kunstakad. Kbh, afg. 1961. Ansættelser: Hos Lauri Silvenoinen, Helsingfors 1956; hos Jacques Rivet og Henrik Lassen, Paris 1958-59.

Travels

Adsk. gange i Europa; Thailand, Indonesien og Malaysia 1986.

Occupations

Sammen med Ole Brandstrup-Jensen 1962-77; endv. med Svend Fournais fra 1970; alene fra 1984.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Boligbyggerier: Typehuset Formbo; div. individuelle enfam.huse; tæt-lav- og etagehusbebyg., bl.a.: Landskronag. 65, Kbh. (1972); Klyngehuse, Sophienbergv., Rungsted (1977-79); Kongens Bryghus, Fr.berg (1980); 2 små huse i Studiebyen, Humlebæk (1980); Ternehaven, Roskilde (1982); AAB Tagensv., Kbh. (1984); Lejerbo, Rovsingg., Kbh. (1984); Mikkelborg Park, Rungsted Strandv., Hørsholm (1984); Vægterparken, Tårnby (1985); AKB Kronprinsesseg. 72, Gernersg. 41, Kbh. (1991). Hoteller m.v.: Hvide Hus, Køge (1966, s.m. Svend F.); Hvide Hus, Maribo (1968, s.m. samme); Marienlyst Palæ, ferielejl., Helsingør (1980). Erhvervsbyggerier: Bl.a. Siemens Hovedsæde, Borupvang 3, Ballerup (1975, udv. 1986); Vestamagercentret, Ugandav., Kbh. (1981); kontorindretn. for Shellcenter, Helsinge (1984); for Spies-koncernen, Nyropsgade 41, Kbh. (1987).

Literature

Deutsche Bauzeitschr. 8, 1967 (Hvide Hus, Køge); Ark.tur. 1, 1976, 49-58 (Siemens).

Author: forfatternavn ukendt (Red.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.