Freddy Fraek

Weilbach information

Genealogy

Fraek, Freddy, *1935, grafiker og billedhugger. *22.11.1935 i Kbh. Navneskift fra Poulsen 1988. Forældre: Maskinfabrikant Volmer Villy Godtfred P. og Lilly Marta Christensen. ~1° 27.9.1962 i Kbh. med model Kirsten Marie Biilman, *24.7.1921. Ægteskabet opl. ~2° 23.9.1988 i Venezia med billedh. Gun Gustavsson (se Gordillo, Gun),*14.8.1945 i Lund, datter af kommunalråd Nils G. og Birgit Olsson.

Biography

Freddy Fraeks tidlige grafiske arbejder, f.eks. træsnit af store hoveder med groteske ansigtstræk, kan have en surrealistisk drejning, mens andre er af mere ornamental karakter som koldnålsraderingerne med cykelmotiver, hvor stel, hjul og styr danner et dekorativt hele. Generelt er arbejderne præget af F.s lyse livssyn, mens en større alvor ses i de små skulpturer fra 1970erne, inspireret af sicilianske marionetfigurer. Fra begyndelsen af 1980erne koncentrerede F. sig om skulpturen, samtidig med at han opgav sit virke som skuespiller m.v. på tv og som musiker. Udgangspunktet var en 65 m lang trælineal, først brugt på Bispetorvet i København som del af projektet Kunst i byen, siden på Nikolaj Plads, for sluttelig at finde anvendelse som permanent udsmykning af den svenske tunnelstation Bandhagen, hvor dens mål varieredes for at understrege rejsens rytme. Den knækkede lineal, i virkeligheden en tommestok, førte med sine konkave/konvekse linier til de senere arbejder, der ofte er i den hårde sorte granitart diabas. Stenarbejderne er undersøgelser af de geometriske grundformer, hyppigt brudt af afvigelser fra det forventelige f.eks. et uventet linieforløb eller en usædvanlig materialesammensætning. F. har tillige udført skulpturer i rustfrit stål, hvor linien, mere end formen, har været afgørende. Hans rendyrkning af det skulpturelle sprog førte i 1989 til optagelse i Galerie Denise René, Paris.

Education

Maskinlærling 1953, svend 1957; Robert Askou-Jensens tegnesk., Glyptoteket 1958-60; Kunstakad. Kbh., malersk. (Søren Hjorth Nielsen) og grafisk sk. (Holger J. Jensen) 1960-66.

Travels

Egypten 1973-78, 1985; Yemen 1976; Sudan 1977; Venezia flere gange; bopæl i Paris en del af året siden 1987.

Occupations

Lærer, senere lektor, i svejseteknik ved metallab., sk. for mur- og rumkunst, Kunstakad. Kbh. 1967-79.

Scholarships

Koefoed 1963; Ole Haslund 1964; Stat. Kunstfonds 3-årige stip. 1983.

Exhibitions

KE 1961; KP 1962; Charl. Forår 1962-64; Charl. Eft. 1964-66; Ung da. kunst, Den frie Udst. bygn. 1965; Over Sundet, Ystads Konstmus. 1975; Internat. Graphics Bien., Ljubjana 1977; Kunst i City, Kbh. 1981; Frokost i det grønne, Ordrupgaard 1982; Art Expo, Gal. Leger, Sth. m.fl. 1982; Kunstnere for fred, Charl.borg 1983; Udsmykning af HT-busser, Charl.borg 1984; Europäische Grafik Bien., Alter Bahnhof, Baden-Baden 1985; Wanåsutställningen, Wanås Slottspark 1988- 89; Internat. Bien. der Papierkunst, Leopold Hoesch Mus., Düren m.fl. 1988; Denise René presenta, Gal. del Naviglio, Milano m.fl. 1989; Espace Denise René, FIAC, Grand Palais, Paris 1989, 1992; 11 en Francia, Artistas de la Comunidad Europea, Zaragoza m.fl. 1992-93. Separatudstillinger: St. Kongensg. 112, Kbh. 1964; Clausens Kunsthdl., Kbh. 1967; Lilla Konstsalonen, Malmö 1969; Sønderjyll. Kunstmus. 1974; Køge Skitsesaml. 1977; De fyra elementen, Lunds Konsthall 1977 (s.m. Peter Hentze, Gun Gordillo, Kenn André Stilling); Børnemus., Nordjyll. Kunstmus. 1981 (s.m. Gun Gordillo); Gal. Leger, Malmö 1978, 1981; Linealer, Nikolaj, Kbh. 1982; Abnorm, Gal. Asbæk, Kbh. 1985; Dia-basic, Nordjyll. Kunstmus. 1989; Gal. Egelund, Kbh. 1991 (s.m. Carlos Cruz-Diez, Aurelie Nemours, Gun Gordillo); Gal. Denise René, Paris 1991.

Artworks

Opstilling (mal., 1963, Bornholms Kunstmus.); Profiler (jern, 1972, Løgstør Plejehjem); Søndagstur (jern, ca. 1973, Sønderjyll. Kunstmus.); Julemærke (1976, skitser i Køge Skitsesaml.); Stil-lineal (ahorn/messing, 1981, Malmö Mus.); Still-less stanning II (stål, 1987/88, Nordjyll. Kunstmus.); endv. repr. med grafik i Kobberstiksaml. og på Bornholms Kunstmus. Udsmykninger: LineA-Bispetorv-Cselv (1981, Bispetorvet, Kbh., nedt.); udsmykn. af HT-bus (1983); Lineal (kobber, 1983, Bandhagen tunnelbanestation, Sth.); Det indre/ydre rum (træ/kobber/neon, 1986, Fr.cia Station, s.m. Gun Gordillo); 3 skulp. (diabas, 1988, Jydsk Telefon, Århus); AbNorma (diabas/glas, 1989, Indenrigsterminalen, Kastrup Lufthavn); Månghörning (diabas, 1989, Kristianstad); Porta/Farta (corten/kobber, 1989, Lejerbo, Hvidovre); Vinden (stål, 1992, Rådhusøen, Fr.havn); Mho (corten/stål, 1993, Siemens Fabrikker, Ballerup). Projekt: Ljussår/tidsspår, idéforslag til Konst på Stan, Ystad (1986, s.m. Gun Gordillo, skitser i Skissernas Mus., Lund).

Literature

Berl.Tid. 12.3.1964 (Kai Flor); 22.12.1986; Berl. Aften 19.11.1976; Eivind Lorenzen i: Linealer, Nikolaj, Kbh. 1982; Jyll.p. 16.11.1985; 4.2.1986; H.E. Nørregård-Nielsen m.fl.: F.F., 1987; Jasia Reichardt i: Dia-basic, Nordjyll. Kunstmus. 1989; Pol. 15.3.1989; 30.3.1991. Kunst, kamp eller leg, TV 2 28.5.1992 (Else Bülow).

Author: Ulla Grut (U.G.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.