Freddy Fraek

Biography

Freddy Fraeks tidlige grafiske arbejder, f.eks. træsnit af store hoveder med groteske ansigtstræk, kan have en surrealistisk drejning, mens andre er af mere ornamental karakter som koldnålsraderingerne med cykelmotiver, hvor stel, hjul og styr danner et dekorativt hele. Generelt er arbejderne præget af F.s lyse livssyn, mens en større alvor ses i de små skulpturer fra 1970erne, inspireret af sicilianske marionetfigurer. Fra begyndelsen af 1980erne koncentrerede F. sig om skulpturen, samtidig med at han opgav sit virke som skuespiller m.v. på tv og som musiker. Udgangspunktet var en 65 m lang trælineal, først brugt på Bispetorvet i København som del af projektet Kunst i byen, siden på Nikolaj Plads, for sluttelig at finde anvendelse som permanent udsmykning af den svenske tunnelstation Bandhagen, hvor dens mål varieredes for at understrege rejsens rytme. Den knækkede lineal, i virkeligheden en tommestok, førte med sine konkave/konvekse linier til de senere arbejder, der ofte er i den hårde sorte granitart diabas. Stenarbejderne er undersøgelser af de geometriske grundformer, hyppigt brudt af afvigelser fra det forventelige f.eks. et uventet linieforløb eller en usædvanlig materialesammensætning. F. har tillige udført skulpturer i rustfrit stål, hvor linien, mere end formen, har været afgørende. Hans rendyrkning af det skulpturelle sprog førte i 1989 til optagelse i Galerie Denise René, Paris.

Author: Ulla Grut (U.G.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.